Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą 2022 m.

2022-06-01
Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą 2022 m.

Lietuvos socialinių mokslų centras vykdo Ekonomikos (S 004) mokslo krypties doktorantūros studijas.

 

Šias Ekonomikos doktorantūros studijas Lietuvos socialinių mokslų centras vykdo kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Stojimo procedūras organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

 

Prašymai dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priimami nuo  2022-06-20, 9.00 val. iki  2022-06-27, 14.00 val. Daugiau informacijos apie 2022 metų priėmimo etapus, datas ir terminus galite rasti čia.

 

Informaciją apie teikiamus dokumentus ir įmokos kainą bei rekvizitus galite rasti čia.

 

 

2022 metų Ekonomikos mokslo krypties doktorantams siūlomos disertacijų tematikos:

 

Elgsenos keitimo priemonių poveikio energijos taupymui ekonominės naudos vertinimas/ Assessment of the impact of behavioural change measures on energy savings economic benefits (vad. dr. Dalia Štreimikienė, dr. Indrė Šikšnelytė-Butkienė).

 

Lean ir Agile sistemų poveikio vertinimo modelis finansų sektoriaus organizacijos veiklai žmonių išteklių valdymo aspektu / Impact assessment model of Lean and Agile systems on human resources management in the financial sector(vad. dr. Dalius Serafinas).

 

Aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio modeliavimas bioekonomikos sąlygomis / Modelling of high value-added agriculture in the context of the bioeconomy (vad. dr. Nelė Jurkėnaitė).

 

Vartotojų elgsenos ekonominis vertinimas tvariose maisto sistemose / Economic assessment of consumer behaviour in sustainable food systems (vad. dr. Rasa Melnikienė, dr. Virginia Namiotko).

 

Žemės ūkio politikos modeliavimas / Modelling for Agricultural Policy (vad. dr. Rasa Melnikienė).

 

Socialinėmis inovacijomis grįstos žemės ūkio ir kaimo politikos modeliavimas neapibrėžtumo sąlygomis/ Social innovation grounded rural development policy modelling in uncertainty conditions (vad. dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, dr. Rita Lankauskienė).