Albertas Gapšys

Albertas Gapšys
Albertas Gapšys
Albertas Gapšys
Tyrėjas
Tvarių maisto sistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio pagrindinių augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamybos prognozavimas, mokslinių darbų viešinimas, projektinė veikla.