Bendra informacija

Bendra informacija

Apie ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijas 

Jungtinės Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijos Lietuvos socialinių mokslų centre (LSMC) yra vykdomos kartu su VILNIUS TECH (Vilniaus Gedimino technikos universitetu). Doktorantūros teisė LSMC (iki reorganizacijos Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui ir Lietuvos socialinių tyrimų centrui) buvo suteikta 2011 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1748; vėliau – 2019 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-160, o jo 2021 m. sausio 18 d. pakeitimo įsakymu Nr. 75 – Vilniaus Gedimino technikos universitetui su Lietuvos socialinių mokslų centru.

Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijų paskirtis – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus ir spręsti mokslines problemas, taip pat teikti konsultacijas dėl mokslo žinių taikymo, kurti ir diegti socialines inovacijas. 

 

Ketverių metų studijos

Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijos – tai nuolatinės ketverių metų studijos, į kurias galima pretenduoti baigus magistrantūros studijas ar magistro laipsnį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą.

Studijų programa apima studijų dalykus, skirtus gilinti žinias rengiamos disertacijos tema bei bendrąsias kompetencijas, disertacijos rengimą ir kitas veiklas, tokias kaip savo mokslinių rezultatų pristatymą mokslinėse publikacijose, tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo renginiuose bei disertacijos gynimą. 

Disertacijos rengimas yra vienas iš pagrindinių doktorantūros studijų etapų, kurio metu doktorantas, lydimas savo mokslinio vadovo, vykdo unikalų, savarankišką mokslinio darbo projektą. Mokslo daktaro disertacija gali būti teikiama ginti ir mokslinių straipsnių, kurie nebuvo pateikti jau apgintose disertacijose, rinkinio pagrindu.

 

Gynimas eksternu

Jeigu esate savarankiškai parengę disertaciją ir atitikę kitus formalius doktorantūros studijų reikalavimus, savo disertacinį darbą galite ginti eksternu. Dėl informacijos apie galimybę disertaciją ginti eksternu, kreipkitės į LSMC mokslinį sekretorių el. paštu: moksline.sekretore@lcss.lt.

 

Doktoranto stipendija ir socialinės garantijos

Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys doktorantai visus ketverius savo studijų metus gauna doktoranto stipendiją ir įgyja studento statusą.

Studento statusas suteikia galimybę naudotis studentams skirtomis nuolaidomis, pvz., viešajam transportui, doktorantai valstybės lėšomis draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

Užsienio piliečiams, turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, reikėtų pagalvoti apie privatų sveikatos draudimą, kadangi valstybės lėšomis jie nėra draudžiami. 

 

 

Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:


prof. dr. Rima Tamošiūnienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,  
doc. dr. Eglė Kazlauskienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,  
dr. Tomas Baležentis, Lietuvos socialinių mokslų centras,  
doc. dr. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių mokslų centras,  
prof. dr. Daiva Jurevičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  
doc. dr. Indrė Lapinskaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  
doc. dr. Algita Miečinskienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  
prof. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Lietuvos socialinių mokslų centras,  
dr. Arūnas Pocius, Lietuvos socialinių mokslų centras,  
doc. dr. Viktorija Skvarciany, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  
prof. dr. Jelena Stankevičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  
prof. dr. Manuela Tvaronavičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.