Pagrindinis / Paslaugos / Statistinė informacija

Statistinė informacija

Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Išteklių ekonomikos skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2024 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Valstybės duomenų agentūra – Eurostatui.
Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Išteklių ekonomikos skyrius prognozuoja gyvulių skerdimo apimtis: kiaulėms – einamųjų metų III ir IV ketvirčiams ir ateinančių metų I ir II ketvirčiams; galvijams – ateinančių metų I ir II pusmečiams; ir prognozių rezultatus teikia Valstybės duomenų agentūrai.
Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas (EKVI), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statistikos 1999-12-23 įstatymu Nr. VIII-1511 (Žin., 1999, Nr. 114-3299), pagal Oficialiosios statistikos darbų programą (OSDP) atlieka numatytus darbus ir tyrimus, kurie būtini valstybės valdymui, o visuomenė gauna kokybišką statistinę informaciją.
Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Išteklių ekonomikos skyrius rengia Lietuvoje auginamų augalų pasėlių ploto, derlingumo ir derliaus prognozes 2023 metais ir prognozių rezultatus pagal susitarimą su Valstybės duomenų agentūra teikia Eurostatui.
Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Išteklių ekonomikos skyrius prognozuoja gyvulių skerdimo apimtis: kiaulėms – einamųjų metų III ir IV ketvirčiams ir ateinančių metų I ir II ketvirčiams; galvijams – ateinančių metų I ir II pusmečiams; ir prognozių rezultatus teikia Valstybės duomenų agentūrai .
derliaus prognozes 2022.jpg
Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Tvarių maisto sistemų skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2022 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu – Eurostatui.
derliaus-prognozes4.jpg
Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Produktų rinkotyros skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2021 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu – Eurostatui.
derlius_2020.jpg
Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Produktų rinkotyros skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2020 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu – Eurostatui.
ES šalyse, įgyvendinant Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, vykdomas ūkininkų veiklos ekonominės ir finansinės būklės monitoringas. Tai padeda daryti ŪADT – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema pradėjo funkcionuoti Europos ekonominėje bendrijoje (EEB) kartu su BŽŪP. EEB, atsižvelgdama į steigimo sutartį, EK siūlymą ir Europos Parlamento nuomonę, kad BŽŪP plėtra reikalauja objektyvios ir visapusiškos informacijos apie įvairių kategorijų ūkių pajamas bei jų ūkinę veiklą, 1965 m. birželio 15 d. priėmė reglamentą Nr. 79/65/EEB dėl Bendrijos tinklo ūkių apskaitos duomenims kaupti sukūrimo. 2009 m. ES Taryba patvirtino naują reglamentą (Council Regulation (EC)) Nr. 1217/2009, kuris pakeitė ankstesnįjį.
derlius_2019.jpg
Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Produktų rinkotyros skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2019 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu – Eurostatui.