Gyvulių skerdimo prognozės 2023 m.

2023-02-28
Gyvulių skerdimo prognozės 2023 m.

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Išteklių ekonomikos skyrius prognozuoja gyvulių skerdimo apimtis: kiaulėms – einamųjų metų III ir IV ketvirčiams ir ateinančių metų I ir II ketvirčiams; galvijams – ateinančių metų I ir II pusmečiams; ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Prognozuojant skerdimų apimtis naudojama Lietuvos statistikos departamento informacija apie Lietuvoje esančių gyvulių skaičių, jų importą ir eksportą bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija apie vidutinius skerdenos svorius.