Gyvulių skerdimo prognozės 2023 m.

2023-02-28
Gyvulių skerdimo prognozės 2023 m.

Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Išteklių ekonomikos skyrius prognozuoja gyvulių skerdimo apimtis: kiaulėms – einamųjų metų III ir IV ketvirčiams ir ateinančių metų I ir II ketvirčiams; galvijams – ateinančių metų I ir II pusmečiams; ir prognozių rezultatus teikia Valstybės duomenų agentūrai. Prognozuojant skerdimų apimtis naudojama Valstybės duomenų agentūros  informacija apie Lietuvoje esančių gyvulių skaičių, jų importą ir eksportą bei Žemės ūkio duomenų centro informacija apie vidutinius skerdenos svorius.