Pagrindinis / Mokslas / Inovacijų perdavimas

Inovacijų perdavimas

Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas kartu su partneriais UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB „ESTEP Vilnius“ įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą, atrinktą pagal skelbtą tarptautinį viešąjį pirkimą. Ekspertinės konsultacijos ir rekomendacijos skirtos tobulinti Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimą, valdymą ir administravimą bei pasirengti įgyvendinti bei administruoti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą.
2023 m. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda naują Interreg Baltijos jūros 2021-2027 m. programos projektą „BASCIL – Inovatyvūs sprendimai kaimiškų vietovių maisto gamintojams: veiklos įvairinimo skatinimas, teikiant kulinarinio turizmo paslaugas“. BASCIL įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros 2021-2027 m. programos kvietimo prioriteto „Inovatyvios visuomenės“ tikslą „Atsparios ekonomikos ir bendruomenės”.
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas kartu su partneriu VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ 2021 m. lapkričio – 2024 m. kovo mėn. laikotarpiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai teikia ekspertų konsultacijas, reikalingas pagrindiniam dokumentui, reglamentuojančiam Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros kryptis - Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiam planui, parengti.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai kartu su Socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutu bei šešiais ūkininkais vykdo Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės projektą „Trumpųjų maisto grandinių, panaudojant vietoje užaugintą produkciją viešajame sektoriuje, sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Šis projektas siekia prisidėti prie strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų įgyvendinimo, Rokiškio savivaldybės pavyzdžiu sukuriant organizacinį modelį, kuris leistų tam tikros vietovės ūkininkams jungtis dalyvavimui viešųjų pirkimų konkursuose.
kuriame Lietuvos ateiti 2014-2020.
Projekto tikslas – padidinti Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) žinių komercinimo ir technologijų bei produktų perdavimo mastą, sustiprinant darbuotojų gebėjimus šioje srityje.
greta-logo.png
LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda įgyvendinti tarptautinį inovacijų perdavimui skirtą projektą „Žalioji transformacija! Politikos priemonės regionų sumaniai specializacijai Baltijos jūros regione“ (angl. „Green Transformation! A policy tool for Regional Smart Specialisation in Baltic Sea Region“) pagal INTERREG Baltijos jūros regiono 2014–2020 m. programą.
termoizoliacines-medziagos-is-vilnos-logo.jpeg
Projekto tikslas – sukurti atsinaujinančių išteklių (avių vilnos) pagrindu gaminamą produktą, pasižymintį natūraliomis savybėmis bei tinkantį pastatų ir patalpų apšiltinimui ir skatinti efektyvų šių išteklių naudojimą, didinant avis auginančių ūkininkų konkurencingumą ir remiant perėjimą prie mažesnės aplinkos taršos bei mažesnio anglies dioksido kiekio išmetimo žemės ūkio sektoriuje.
restinbsr-logo.png
RESTinBSR tikslas yra parengti pagrindinį projektą, skirtą skatinti ir plėtoti ekoturizmą kaip alternatyvą masiniam turizmui. Pagrindiniu projektu bus siekiama atskleisti inovatyvios ekoturizmo formos - transformatyvaus ekoturizmo potencialą. Transformatyvus ekoturistas išsiskiria tuo, kad turi tikslą ne vien aplankyti turistinį objektą, tačiau nori labai giliai suprasti kelionės tikslo kultūrą, susijusią su draugišku aplinkai ir atsakingu elgesiu, siekiant savitransformacijos. Tarptautinio mokymosi ir bendradarbiavimo metodai padės projekte kurti naujoviškų priemonių rinkinį, skatinantį plėtoti inovatyvią turizmo formą - transformatyvų ekoturizmą.
efektyvus-ukio-valdymas.jpeg
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ š. m. kovo mėn. 12 d. pradedamas vykdyti projektas „Efektyvus ūkio valdymas“. Iš mokslininkų pusės projektą vykdys LAEI, iš konsultantų pusės UAB „ART21” ir iš žemdirbių pusės – 3 ŽŪB ir 5 ūkininkai. Projekto trukmė – vieneri metai.
lars-logo.jpeg
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kartu su partneriais įgyvendina tarptautinį projektą “LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation” (liet. „Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų“), Nr. #R042, skirtą stiprinti sumaniosios specializacijos strategijų kūrimą ir įgyvendinimą partnerių regionuose – Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. Projektą koordinuoja Regioninė Ostrobotnijos taryba (Suomija), jis įgyvendinamas bendradarbiaujant 11-ai mokslo ir viešojo sektoriaus institucijų.