„INTERREG“ Baltijos jūros regiono programos tarptautinis projektas “Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų”

2018-01-12
„INTERREG“ Baltijos jūros regiono programos tarptautinis projektas “Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų”
lars-logo.jpeg

INTERREG Baltijos jūros regiono programos tarptautinis projektas “LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation” (liet. „Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų“)

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kartu su partneriais įgyvendina tarptautinį projektą “LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation” (liet. „Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų“), Nr. #R042, skirtą stiprinti sumaniosios specializacijos strategijų kūrimą ir įgyvendinimą partnerių regionuose – Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. Projektą koordinuoja Regioninė Ostrobotnijos taryba (Suomija), jis įgyvendinamas bendradarbiaujant 11-ai mokslo ir viešojo sektoriaus institucijų.

 

Projekto tikslas – stiprinti viešojo sektoriaus institucijų lyderystės gebėjimus kuriant ir įgyvendinant sumanios specializacijos strategijas, kuriomis siekiama sumažinti regionų problemas, kuriant inovacijų tinklus jūros išteklių, bioekonomikos ir žiedinės ekonomikos, sumaniosios gamybos ir energetikos srityse.

 

Projekto idėja grindžiama prielaida, kad regioninės inovacijų sistemos, kaip ir patys regionai, yra gana skirtingos. Tačiau sumaniai specializuotiems regionams jungiantis į tarptautinius inovacijų tinklus su partnerių institucijomis iš kitų šalių, mokymosi procese yra papildomi ir kryptingai stiprinami sumanios specializacijos gebėjimai, kurie regionuose suformuoja palankias sąlygas kurti ir įgyvendinti sumanias jų vystymo makrostrategijas.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) „INTERREG Baltijos jūros regiono programą“. Bendras projekto biudžetas yra 1,6 mln. eurų.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 m. rugsėjo 15 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d.

 

Pradėti projekto pirmojo etapo darbai, 2017-ųjų metų spalio mėn. Vasoje (Suomija) įvyko pirmasis partnerių darbinis susitikimas (https://www.uwasa.fi/en/news/miten_alue_voi_erikoistua_alykkaasti) .

 

Projekto vadovė Lietuvoje dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė

 

© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.

Išorinės nuorodos
Naujienos apie projektą