Pagrindinis / Mokslas / Renginiai

Renginiai

2021 m. birželio 22-23 d. vyko antroji mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“. Konferenciją organizavo Lietuvos socialinių mokslų centro, Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto mokslininkai. Konferencijoje nagrinėta darnios plėtros problematika pirminiame, antriniame ir tretiniame ekonomikos sektoriuose. Pristatyta Lietuvos ir kitų valstybių patirtis įgyvendinant darnios plėtros tikslus.
kuriame-lietuvos-ateiti.jpeg
Mokslinė konferencija skirta ekonomikos ir vadybos moksliniams tyrimams tvarios žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse. Konferencijoje siekiama paskatinti diskusijas naujų teorinių prieigų ir empirinių modelių taikymui moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su Lietuvos ir kitų valstybių tvaria ekonomine plėtra.
Avada.jpg
The European Interdisciplinary Forum 2018 (EIF 2018) aims to bring together researchers for exchanging ideas and insights from latest research works in Business and Management, Economics, Organizational Studies, and interdisciplinary perspectives of Social Science.
kuriame-lietuvos-ateiti.jpeg
Mokslinė-praktinė konferencija skirta ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų teorinėms ir praktinėms naujovėms aptarti bei inovatyvių sprendimų taikymo organizacijų veikloje galimybėms atskleisti.
Šių metų birželio 15–16 d. Raseinių r., Darbutų k., įvyko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojama mokslinė konferencija „Žemės ūkio tvarumo vertinimas“, subūrusi Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) mokslo darbuotojus, žemės ūkio specialistus ir ūkininkus. Konferencijos metu LAEI mokslininkai pristatė atliktų žemės ūkio tvarumo tyrimų rezultatus, konferencijos dalyvius supažindino su vertinimo įžvalgomis Europos Sąjungos šalių kontekste. Diskusijų metu ūkininkai išreiškė savo nuomonę ir praktinius pastebėjimus, susijusius su nagrinėjamomis temomis. Pranešimus konferencijai ruošė ir skaitė šie LAEI darbuotojai: dr. L. Novickytė, A. Galnaitytė, V. Namiotko, dr. I. Kriščiukaitienė, dr. T. Baležentis, dr. G. Kuliešis, L. Pareigienė, E. Ribašauskienė, D. Šumylė, A. Jedik, I. Lukošiutė, A. Stalgienė. Konferencijos dalyviai, pasinaudodami mokslininkų perduotomis žiniomis, gauta informacine medžiaga, galės vertinti savo ūkių ekonominius rodiklius, siekti ilgalaikio veiklos tvarumo.
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Aleksandro Stulginskio universitetas ir Klaipėdos universitetas organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją, kuri įvyko 2016 m. birželio 16–17 d. Aleksandro Stulginskio universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete. Konferencija buvo skirta paskatinti Lietuvos gamintojus vienytis į gamintojų organizacijas, kooperatyvus, dalyvauti kuriant inovatyvius verslus. Konferencijos metu buvo pristatytos naujausios mokslinės idėjos, įžvalgos ir numatomos priemonės, skirtos skatinti žemės ūkio gamintojų organizacijų (kooperatyvų ir kitų formų) kūrimąsi ir plėtrą bei inovatyvaus socialinių įmonių valdymą, gamybinę ekonomiką ir tvarią plėtrą. Buvo skaitomi užsienio ir Lietuvos mokslininkų bei praktikų pranešimai apie žemės ūkio gamintojų organizacijų veiklos patirtį, tokių veiklos formų privalumus ir naudą.
Šių metų birželio 17 d. Kintuose (Šilutės r.) įvyko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojama mokslinė konferencija „Žemės ūkio veiklos subjektų žemės plotų modeliavimas“, subūrusi Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) mokslo darbuotojus, žemės ūkio specialistus ir ūkininkus. Konferencijos metu LAEI mokslininkai pristatė atliktų žemės plotų modeliavimo žemės ūkio subjektams tyrimų rezultatus, konferencijos dalyvius supažindino su žemės ūkio veiklos subjektų žemės ploto kitimo tendencijomis ir jų įtaka racionaliam ūkininkavimui, žemės įsigijimo kiekybiniu reguliavimu užsienio šalyse, masto ekonomijos analizės principais ir kokybiniu masto grąžos įvertinimu, Lietuvos ūkių investavimo modeliais pagal ūkio dydį. Diskusijų metu ūkininkai išreiškė savo nuomonę ir praktinius pastebėjimus, susijusius su nagrinėjamomis temomis.
2015 m. lapkričio 17 d. 13.30 val. Lietuvos agrarinės ekonomikos institute (V. Kudirkos g. 18–2, Vilnius) įvyko tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „ES žemės ūkio ir maisto produktų rinkų diversifikacija Rytų partnerystės kontekste“. Konferencijoje dalyvaus Europos Sąjungos ir kaimyninių Rytų šalių mokslininkai iš 15 valstybių. Konferencijos metu bus pristatyti ekonominiai procesai, vykstantys Europos Sąjungos kaimyninėse šalyse. Apžvelgta potencialių užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais partnerių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Kazachstano, Moldovos, Rusijos ir Ukrainos – situacija.
Šių metų birželio 26 d. Raseinių r., Darbutų k., įvyko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojama mokslinė konferencija „Šalies ūkių konkurencingumo vertinimo mokslinės įžvalgos“, subūrusi Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) mokslo darbuotojus, žemės ūkio specialistus ir ūkininkus. Konferencijos metu LAEI mokslininkai pristatė atliktų šalies ūkių konkurencingumo tyrimų rezultatus, konferencijos dalyvius supažindino su skirtingo ūkininkavimo būdus naudojančių ūkių konkurencingumo vertinimo įžvalgomis ES šalių kontekste. Diskusijų metu ūkininkai išreiškė savo nuomonę ir praktinius pastebėjimus, susijusius su nagrinėjamomis temomis.
Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai.jpeg
Mokslinė-praktinė konferencija skirta ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų teorinėms ir praktinėms naujovėms aptarti bei inovatyvių sprendimų taikymo organizacijų veikloje galimybėms atskleisti