Mokslinė konferencija „Žemės ūkio veiklos subjektų žemės plotų modeliavimas“

2016-06-21
Mokslinė konferencija „Žemės ūkio veiklos subjektų žemės plotų modeliavimas“

Šių metų birželio 17 d. Kintuose (Šilutės r.) įvyko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojama mokslinė konferencija „Žemės ūkio veiklos subjektų žemės plotų modeliavimas“, subūrusi Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) mokslo darbuotojus, žemės ūkio specialistus ir ūkininkus. Konferencijos metu LAEI mokslininkai pristatė atliktų žemės plotų modeliavimo žemės ūkio subjektams tyrimų rezultatus, konferencijos dalyvius supažindino su žemės ūkio veiklos subjektų žemės ploto kitimo tendencijomis ir jų įtaka racionaliam ūkininkavimui, žemės įsigijimo kiekybiniu reguliavimu užsienio šalyse, masto ekonomijos analizės principais ir kokybiniu masto grąžos įvertinimu, Lietuvos ūkių investavimo modeliais pagal ūkio dydį. Diskusijų metu ūkininkai išreiškė savo nuomonę ir praktinius pastebėjimus, susijusius su nagrinėjamomis temomis. Konferencijoje pranešimus skaitė LAEI darbuotojai: dr. I. Kriščiukaitienė, dr. T. Baležentis, A. Galnaitytė, A. Jedik, K. Biekša, I. Skrebutėnienė, I. Lukošiutė, A. Stalgienė, V. Malūnavičienė.

 

Konferencijos dalyviai, pasinaudodami mokslininkų perduotomis žiniomis, gauta informacine medžiaga, galės nustatyti ir prognozuoti savo ūkių ekonominius rodiklius, siekti ilgalaikio veiklos stabilumo.

 

© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.

Išsamesnės informacijos teirautis:

Vyr. mokslo darbuotoja, vadovaujanti skyriui, dr. Irena Kriščiukaitienė, tel. (8~5) 262 2459.

Galerija