Pagrindinis / Apie EKVI / Mokslo darbuotojai

Mokslo darbuotojai

Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Tomas Baležentis
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio ekonomika, energetikos ekonomika, daugiakriterinis sprendimų priėmimas, kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose, efektyvumo ir produktyvumo analizė.
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Irena Krisciukaitiene.jpg
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio politika ir ekonomika; taikomoji mikroekonomika; aplinkosaugos ekonomika.
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Verslo ekosistemų skyrius
Rasa Melnikiene
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio ir kaimo politika, tvarus vystymasis, inovacoijų politika, verslo veiklos vertinimas.
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Finansų inžinerija, žalieji finansai, žiedinė ekonomika, Fintech, vertės kūrimas, sprendimų priėmimas neapibrėžties sąlygomis, daugiakriteriai sprendimų priėmimo metodai, ekonominis modeliavimas, žinių ir technologijų perdavimas, aukštojo mokslo vadyba.
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Išteklių ekonomikos skyrius
Dalia Streimikiene.jpg
Mokslinių interesų sritys: Darni energetikos ir žemės ūkio raida, klimato kaitos švelnininimo politika energetikoje ir žemės ūkyje, atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo politika, politikos priemonių darnumo vertinimas.
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Verslo ekosistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Evoliucinė metodologija; paradigminės inovacijos; strateginis valdymas; verslo modeliai; kaimo ir regionų vystymo politika; servitizacija; kokybinių struktūrų teorija.
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Aiste Galnaityte.jpg
Mokslinių interesų sritys: Ekonomika, žemės ūkio ekonomika, aplinkosaugos ekonomika, matematinis modeliavimas, prognozavimas.
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Verslo ekosistemų skyrius
Zivile Gedminaite Raudone.jpg
Mokslinių interesų sritys: darnus regionų ir kaimo vystymasis; servitizacija; verslo modeliai, žiedinė ekonomika, inovacijų ekosistemos.
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Bendroji žemės ūkio politika, žemės ūkio gyvybingumas, žemės ūkio struktūriniai pokyčiai, kainų pokyčiai, žiedinė ekonomika.
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Verslo ekosistemų skyrius
Rita Lankauskienė
Mokslinių interesų sritys: Tvarus regionų ir kaimiškųjų vietovių vystymas, inovatyvūs verslo modeliai, tinklaveika, žiedinė bioekonomika, sumani specializacija, socialinė atsakomybė, socialinės inovacijos.
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Mangirdas Morkūnas.jpg
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Taikomoji mikroekonomika, aplinkos ekonomika, žemės ūkio politikos priemonių ekonominė analizė.
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslinių interesų sritys: Taikomoji mikroekonomika, rizikų ekonomika, maisto, apsirūpinimas maistu, prekybos politika
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslinių interesų sritys: Makroekonomika, rinkos, Fintech
Mokslinių interesų sritys: Tvarus vystymasis, susijungimai ir įsigijimai, įmonių ekonomika, žemės ūkio konkurencingumas, tarptautinė ekonomika, išteklių ir aplinkos ekonomika, regioninė ekonomika ir politika.
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Tvarių maisto sistemų skyrius
Virgilijus Skulskis
Mokslinių interesų sritys: Bendroji žemės ūkio politika, ekologinis žemės ūkis, ekologiški produktai, inovacijos, MTEP rezultatų komercinimas
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslinių interesų sritys: darni plėtra, darnumo vertinimas, energetikos politika, klimato kaita, daugiakriterinis vertinimas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Vida Dabkienė.jpg
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio darnumas ir konkurencingumas.
Mokslinių interesų sritys: Tvarus regionų ir kaimo vystymasis, interesų grupės, socialiniai judėjimai, žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (ŽŪŽIS).
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Artiom Volkov
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio sektoriaus tvarumas ir tvarus vystymasis, žemės ūkio sektoriaus ekonominis atsparumas, bendroji žemės ūkio politika, daugiakriterinis vertinimas.
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Justas Štreimikis
Mokslinių interesų sritys: Tvarus vystymasis, žemės ūkio efektyvumas, tarptautinė ekonomika, išteklių ir aplinkos ekonomika, regioninė ekonomika ir politika.
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Tvarus žemės ūkio vystymasis, bioekonomika, vartotojų elgsena..
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Arturas Lakis.jpg
Mokslinių interesų sritys: Inovacijų projektai, žemės ūkio finansai.
Mokslo vadybininkė
Tvarių maisto sistemų skyrius
Deiva-Mikelionyte.jpg
Mokslinių interesų sritys: Pieno sektoriaus ekonomika, maisto produktų kainų grandinės, maisto produktų tiekimo grandinės, žiedinė ekonomika žemės ir maisto ūkyje.
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Verslo ekosistemų skyrius
Erika Ribašauskienė
Mokslinių interesų sritys: Tinklaveikos ir bendradarbiavimo (vietos veiklos grupės, kooperacija) tyrimai, kaimo plėtros ir regioninė politika, Europos Sąjungos paramos modeliavimas ir vertinimas, kaimo gyventojų demografija ir socialinė įtrauktis, maisto praradimų ir tvaraus vartojimo tyrimai.
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio ekonomika, ūkininkų elgsena, žemės ūkio produktų rinkų analizė ir stebėsena, maisto ir gėrimų pramonės analizė
Mokslo darbuotoja
Išteklių ekonomikos skyrius
Vaida Šapolaitė
Mokslinių interesų sritys: Bendroji pridėtinė vertė; žemės ūkio subjektų gautos pajamos iš žemės ūkio ir papildomos veiklos.
Asocijuotoji mokslininkė
Projektinių veiklų grupė
Agne Zickiene.jpg
Mokslinių interesų sritys: ES BŽŪP, tiesioginės išmokos; Paramos žemės ūkiui priemonių modeliavimas; Žemės ūkio atsparumas; Ūkininkų ekonominė elgsena.
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Projektinių veiklų grupė(2017 - 2021)
Mette Asmild.jpeg
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Projektinių veiklų grupė(2017 - 2021)
Asocijuotasis mokslininkas
Projektinių veiklų grupė
Kestutis Bieksa.jpeg
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Projektinių veiklų grupė
Mokslinių interesų sritys: Medžiagų inžinerija, inovacijų vadyba, procesų vadyba
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Projektinių veiklų grupė
Mokslinių interesų sritys: Medžiagų inžinerija, inovacijų vadyba, procesų vadyba
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Projektinių veiklų grupė
Mokslinių interesų sritys: Medžiagų inžinerija, inovacijų vadyba, procesų vadyba
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Projektinių veiklų grupė
Mokslinių interesų sritys: Medžiagų inžinerija, inovacijų vadyba, procesų vadyba
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Projektinių veiklų grupė
Mokslinių interesų sritys: Rinkodara, marketingas, vadyba
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Išteklių ekonomikos skyrius