Rita Lankauskienė

Rita Lankauskienė
Rita Lankauskienė
dr. Rita Lankauskienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Verslo ekosistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Tvarus regionų ir kaimiškųjų vietovių vystymas, inovatyvūs verslo modeliai, tinklaveika, žiedinė bioekonomika, sumani specializacija, socialinė atsakomybė, socialinės inovacijos.
2018-06-25
Autoriai:dr. Rita VilkėEKVIDavid Crowther