Rasa Melnikienė

Rasa Melnikiene
Rasa Melnikienė
dr. Rasa Melnikienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Verslo ekosistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio ir kaimo politika, tvarus vystymasis, inovacoijų politika, verslo veiklos vertinimas.

Rasa Melnikienė 1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakultetą. 2000 m. įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį. 

Profesinę veiklą pradėjo Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos institute. Dalyvavo įstatymų projektų rengimo darbo grupių veikloje, buvo įvairių tarptautinių projektų ekspertė. 1996 m. stažavosi Švedijos žemės ūkio mokslų universitete. 

1996–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narė. Biudžeto ir finansų komitetas. 

2001–2002 m. – Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. 

2005 m. – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja. 

2006–2020 – Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė. 

Nuo 2021 m. Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriaus pavaduotoja, Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vadovė. 

Nuo 2000 m. nuolatos dirba akademinį darbą, dėstė Teisės universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Vilniaus pedagoginiame universitete.