Pagrindinis / Mokslas / Moksliniai projektai

Moksliniai projektai

Europos Komisijos (toliau – EK) 2022 m. ataskaitoje ,,Žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos sąsajų užtikrinimas naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis“ pažymi, kad klimato ir aplinkos krizės, demografiniai pokyčiai ir geopolitinis nestabilumas kels grėsmę Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės ūkio atsparumui ir siekiui užtikrinti tvarumą. Todėl, naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis ES turi sumažinti savo priklausomybę nuo pašarų, trąšų ir kitų išteklių importo, nekenkiant  žemės ūkio sektoriaus našumui, apsirūpinimo maistu saugumui ar sektoriaus žalinimui.
Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkai dalyvauja programos „Europos horizontas“ projekte GRASS Ceiling. GRASS Ceiling projektas siekia nustatyti kontekstą, kuriame moterys gali įgyvendinti socioekologines inovacijas, t. y., tokias inovacijas, kurios leidžia reaguoti į socioekologinius iššūkius ir padidinti kaimiškųjų vietovių atsparumą. Tai yra svarbu įgyvendinant Jungtinių Tautų tikslus, susijusius su lyčių lygybe, Europos Sąjungos lyčių lygybės strategiją ir siekiant tikslų, numatytų strategijoje “Nuo ūkio iki stalo”, Ilgalaikėje ES kaimo vietovių vizijoje ir Europos socialinių teisių ramstyje.
2023 m. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda naują "Europos horizontas" projektą "Tools4CAP - Inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų". Tools4CAP įgyvendinamas pagal HORIZON EUROPE-CL6-2022-GOVERNANCE-01 koordinavimo ir paramos veiksmų (CSA) kvietimą ”Inovatyvios priemonės ir metodai, skirti įvertinti veiksmingą BŽŪP strateginių planų rengimą, stebėseną ir įgyvendinimą”.
erdn-20-years.jpg
2022 m. rugsėjo 15–16 d. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMU) Ekonomikos ir kaimo plėtros instituto mokslininkės dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė ir dr. Rita Lankauskienė dalyvavo Mielno mieste (Lenkija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslo bendradarbiavimas ir patirtis remiant kaimo plėtros politiką“, skirtoje Europos kaimo plėtros tinklo, ERDN (2002–2022), 20-mečiui.
PV projekto baneris1.png
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija finansuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vykdomą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektą, skirtą išanalizuoti ir įvertinti vertės grandinių, naudojančių vietines žaliavas aukštos pridėtinės vertės inovatyvių produktų gamybai, plėtros galimybes.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą finansuoti Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto parengtą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektą, skirtą parengti mokslines rekomendacijas dėl maisto praradimų ir maisto atliekų pirminėje maisto produktų gamyboje mažinimo.
Projekto tikslas - pasiūlyti kiekybinę gyvybingos maisto tiekimo grandinės analizės ir palaikymo sistemą COVID-19 pandemijos kontekste. Projektu siekiama pasiūlyti strategijas Lietuvos maisto tiekimo grandinėms sustiprinti, kartu padidinant jų atsparumą būsimoms krizėms.
Projektu yra sprendžiamas itin aktualus Lietuvai iššūkis - ES patvirtintas bendras Lietuvos išskiriamų ŠESD emisijų sumažinimo iki 9% bei iki 12,3% žemės ūkyje 2030 metais tikslas.
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą taikomųjų tyrimų projektą, skirtą parengti sprendimus dėl COVID-19 pandemijos padarinių „Tinkamiausių Lietuvos sąlygomis greito poveikio žemės ūkio ekonominio atsparumo didinimo priemonių nustatymas COVID-19 pandemijos padarinių mažinimui“ (Nr. S-COV-20-10).
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija finansuoja Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vykdomą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektą, skirtą nustatyti maisto švaistymo ir maisto praradimų Lietuvoje apimtis, rizikas bei veiksnius.