Vida Dabkienė

Vida Dabkienė.jpg
Vida Dabkienė
dr. Vida Dabkienė
Mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio darnumas ir konkurencingumas.