Kiaulininkystės perspektyvos iki 2030 metų

2023-12-29
Kiaulininkystės perspektyvos iki 2030 metų

Kiaulininkystės svarbą rodo tai, kad daugiau kaip pusę visos vartotojų suvalgomos mėsos sudaro kiauliena. Tačiau gamyba paskutinį dešimtmetį Lietuvoje yra kone dvigubai mažesnė nei vartojimas, todėl daugiau nei pusė kiaulienos ir jos produktų importuojama. Tokia situacija Lietuvoje susiklostė dėl to, kad kiaulių augintojai susiduria su struktūriniais, gamybiniais, ekonominiais ir aplinkosauginiais iššūkiais.

 

Studijos tikslas – numatyti Lietuvos kiaulininkystės ūkių perspektyvas iki 2030 m., atsižvelgiant į technologinius, struktūrinius, gamybinius, rinkos ir ekonominius veiksnius, diegiant aukštesnius kiaulių gerovės reikalavimus. Šiam tikslui įgyvendinti buvo išanalizuota mokslinė literatūra, susijusi su kiaulininkystės sektoriaus problemomis, parengta tyrimo metodika, išanalizuoti Europos Sąjungos (ES) teisės aktai dėl aukštesnių kiaulių gerovės reikalavimų ir įvertintos jų ateities perspektyvos bei poveikis kiaulininkystės ūkiams. Be to, studijoje įvertintos vyraujančios kiaulininkystės ūkių kiaulių laikymo technologijos, išanalizuoti struktūriniai, gamybiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiai veiksniai, lemiantys kiaulienos sektoriaus plėtrą bei parengti Lietuvos kiaulininkystės ūkių vystymosi variantiniai scenarijai iki 2030 m.

 

Lietuva užima vidutinę vietą tarp analizuotų kaimyninių (Latvijos, Estijos ir Lenkijos) bei vyraujančių kiaulininkystės srityje (Danijos, Vokietijos, Nyderlandų). Tik stambus ūkis, esant dabartinėms sąlygoms, gali išsilaikyti ir plėtoti gamybą, užtikrinant nuolat griežtėjančius biosaugos, gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos reikalavimus. 

 

Darbe pateikti trys kiaulienos gamybos perspektyvos scenarijai: 1) apskaičiuotas naudojant regresijos lygtis pagal ūkininkų ir įmonių skaičiaus kitimą 2000–2022 m. Šiuo atveju stebimas kiaulių skaičiaus padidėjimas 12 proc. (2030 m., palyginti su 2022 m.). 2) Siekti kad būtų apsirūpinama savos gamybos kiauliena. Šiuo pernelyg optimistiniu atveju kiaulių skaičių reikėtų padvigubinti; 3) realus scenarijus, kuris buvo parengtas DELFI metodu, apklausus gyvulininkystės ekspertus.

 

Raktiniai žodžiai: kiaulininkystės sektorius, variantiniai scenarijai, kiaulių gerovė.

 

Kriščiukaitienė, I.; Galnaitytė, A.; Dabkienė, V.; Namiotko, V. 2023. Kiaulininkystės perspektyvos iki 2030 metų : Mokslo studija. Vilnius : Lietuvos socialinių mokslų centras. 108 p. : iliustr., santr. angl.