Indrė Šikšnelytė-Butkienė

Indrė Šikšnelytė-Butkienė
dr. Indrė Šikšnelytė-Butkienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslinių interesų sritys: darni plėtra, darnumo vertinimas, energetikos politika, klimato kaita, daugiakriterinis vertinimas