Karolis Andriuškevičius

Karolis Andriuškevičius
dr. Karolis Andriuškevičius
Mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslinių interesų sritys: Tvarus vystymasis, susijungimai ir įsigijimai, įmonių ekonomika, žemės ūkio konkurencingumas, tarptautinė ekonomika, išteklių ir aplinkos ekonomika, regioninė ekonomika ir politika.