Vaida Šapolaitė

Vaida Šapolaitė
Vaida Šapolaitė
dr. Vaida Šapolaitė
Mokslo darbuotoja
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslinių interesų sritys: Bendroji pridėtinė vertė; žemės ūkio subjektų gautos pajamos iš žemės ūkio ir papildomos veiklos.