Tomas Baležentis

Tomas Baležentis
Tomas Baležentis
dr. Tomas Baležentis
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio ekonomika, energetikos ekonomika, daugiakriterinis sprendimų priėmimas, kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose, efektyvumo ir produktyvumo analizė.

Išsilavinimas

2013–2015 m.  Daktaras (žemės ūkio ekonomika), Kopenhagos universitetas

2013–2015 m.  Daktaras (socialiniai mokslai, ekonomika), Vilniaus universitetas

2011–2013 m.  Ekonomikos magistras (magna cum laude), Vilniaus universitetas

2007–2011 m.  Ekonomikos bakalauras, Vilniaus universitetas

 

Darbo patirtis

Nuo 2017 m. vasario 1 d.  - Lietuvos socialinių mokslų centras (buv. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas), vyriausiasis mokslo darbuotojas, vadovaujantis skyriui

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. - Vilniaus universitetas, profesorius

2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d. - Vilniaus universitetas, docentas

2011 m. liepos 18 d. – 2017 m. sausio 31 d. - Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, specialistas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas

 

Kita veikla

Lietuvos mokslo premijų komisijos narys, 2022-

Lietuvos socialinių mokslų centro (buv. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto) mokslo tarybos narys (2015–)

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto metodinės komisijos narys (2015–)

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto tarybos narys (2011–2013; 2014–2015)

 

Moksliniai interesai

Žemės ūkio ekonomika, energetikos ekonomika, daugiakriterinis sprendimų priėmimas, kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose, efektyvumo ir produktyvumo analizė.

 

Projektinė veikla

 1. GRASS Ceiling (No. 101083408), 2022-2025, Horizon Europe, WP vadovas
 2. Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas ,,Maisto praradimų ir maisto atliekų pirminėje maisto produktų gamyboje mažinimo mokslinių rekomendacijų parengimas“, 2022-2023, 20000 Eur (vadovas)
 3. Žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinių gyvybingumas COVID-19 iššūkių kontekste: tikimybinis modelis (COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART) projektas, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0060), 2021-2023, vyriausiasis mokslo darbuotojas
 4. Perėjimas prie mažaanglės energetikos Lietuvos neurbanizuotose vietovėse: įvairiapusė kliūčių ir verslo modelių analizė (Transition to low-carbon energy in non-urban areas of Lithuania: analysis of barriers and business models), Nr. P-MIP-21-201, S-MIP-21-26, 148000 Eur (projekto vadovas), 2021-2023
 5. Aukšto lygio MTEP projektas Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0007), 2017-2021, projekto vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (Activity Analysis Framework for Structural Change–Productivity–Climate Nexus in Agriculture) 600000 Eur
 6. Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Maisto švaistymo ir maisto praradimų visoje maisto tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymas bei rekomendacijų parengimas“, LR žemės ūkio ministerija, projekto vadovas, 2020-2021. 90000 Eur
 7. Taikomųjų tyrimų projektas, skirtas parengti sprendimus dėl COVID-19 pandemijos padarinių „Tinkamiausių Lietuvos sąlygomis greito poveikio žemės ūkio ekonominio atsparumo didinimo priemonių nustatymas COVID-19 pandemijos padarinių mažinimui“ (Nr. S-COV-20-10), LMT, projekto vadovas, 2020. 56000 Eur
 8. Kaip nekaininių priemonių taikymas gali padėti padidinti energetinį efektyvumą reikiamu metu (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0007). Vyriausiasis mokslo darbuotojas (2019-2023)
 9. Mokslininkų grupių projektas Pareikštų preferencijų metodų taikymas, integruojant visuomenės nuomonę į sprendimų priėmimus energetikoje (2017-2020), P-MIP-17-2111, S-MIP-17-131, vyriausiasis mokslo darbuotojas
 10. Visuotinės dotacijos projektas Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas. Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-002. Projekto trukmė: 2013 m. gegužės mėn. – 2015 m. balandžio mėn. Tyrimo grupės narys.
 11. Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programa „Efektyvaus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje“ (2012-2016)
 12. Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programa „Tvaraus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje“ (2017-2021), vadovas
 13. COST (FoodMC), 2015–2020 m., valdymo komiteto narys
 14. Visuotiniai politikos veiksmai ir investicijos žemės ūkio darniems sprendimams Baltijos jūros regione – 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programos Baltijos KOMPASAS (angl. Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in Agriculture in the Baltic Sea Region – Baltic COMPASS of the Baltic Sea Region Programme 2007–2013), 2011–2012 m. Specialistas.
 15. Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių parengimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose. Potvynio rizikos skaičiavimo ir vertinimo metodikos parengimas. 2011 m. gruodžio 21 d. sutartis Nr. ST11257. Specialistas.
 16. Gyvulių produktyvumo kontrolės įtakos pieno gamybos efektyvumui kiekybinis įvertinimas, 2013-06-21 sutartis Nr. 13 MF-51-2/4(3-37)
 17. Europos inovacijų partnerystės projektas "Termoizoliacinės medžiagos iš avių vilnos" (2020-2021), vyr.m.d..

 

Narystė redakcinėse kolegijose

 1. Decision Analytics, Elsevier
 2. Central European Business Review, VSE
 3. Technological and Economic Development of Economy (kolegijos narys, Web of Science SCI/SSCI), nuo 2015 m.
 4. Montenegrin Journal of Economics (kolegijos narys, Web of Science Emerging Citation Index), nuo 2017 m.
 5. Management of Environmental Quality, kolegijos narys, Web of Science Emerging Citation Index, Scopus), nuo 2018 m.
 6. Chinese Journal of Population Resources and Environment, kolegijos narys, Web of Science Emerging Citation Index, Scopus), nuo 2018 m.
 7. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, kolegijos narys, Web of Science Emerging Citation Index, nuo 2018 m.
 8. Technological Forecasting and Social Change (kviestinis redaktorius, 2020 m.)

 

Dalyvavimas doktorantūros procese

 

VGTU Ekonomikos krypties doktorantūros komiteto narys (2020-)

 

Vadovas

 1. Virginia Namiotko, LAEI, 2018
 2. Vaida Šapolaitė, LAEI, 2019
 3. Justas Štreimikis, LAEI, 2020
 4. Karolina Kriščiukaitytė, VU, 2020
 5. Erika Ribašauskienė, LAEI, 2020

 

Mokslinis konsultantas

Ilona Ališauskaitė-Šeškienė, LEI (2018)

 

Disertacijos gynimo tarybos narys:

 1. Aurelija Peckienė, VGTU, 2017
 2. Romas Rasiulis, VGTU, 2017
 3. Ieva Ubartė, VGTU, 2017
 4. Arūnė Binkytė, VGTU, 2018
 5. Birutė Juodagalvienė, VGTU, 2018
 6. Dovilė Stumbrienė, VU, 2019
 7. Rima Rubčinskaitė, VU, 2019
 8. Žydrūnė Morkūnaitė, VGTU, 2020
 9. Jovita Starynina, VGTU, 2020
 10. Karol Michnevic, VU, 2020
 11. Paulius Skackauskas, VGTU, 2021
 12. Andrej Naumcik, VGTU, 2021
 13. Kristina Kovaite, VGTU, 2021

 

Podoktorantūros stažuočių vadovas

 1. Dr. Lina Novickytė, LAEI, 2017–2019
 2. Dr. Mangirdas Morkūnas, VU, 2020-2022

 

Ekspertinė veikla

 1. Europos Komisijos ekspertas, Ex post evaluation of JRC direct actions, 2022
 2. KU Leuven (Belgija), ekspertas, 2022
 3. Olandijos mokslo tarybos (Dutch Research Council, NWO) ekspertas, 2021
 4. Nacionalinio mokslo ir technologijų vertinimo centro (Kazachstanas) ekspertas (National Centre of Science and Technology Evaluation), 2020-
 5. Lenkijos - JAV Fulbright komisijos ekspertas (Polish-U.S. Fulbright Commission), 2020
 6. Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, 2019-
 7. Vokietijos mokslo fondo ekspertas (German Research Foundation, DFG), 2019
 8. Leibniz Association ekspertas (Vokietija), 2019
 9. Lenkijos nacionalinio mokslo centro ekspertas (National Science Center, NCN), 2018-
 10. Pasėlių ir augalų draudimo sistemos tobulinimo darbo grupės narys (2018 m. rugsėjo 28 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-686).

 

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (2021 m.)

Lietuvos mokslų akademijos studentų mokslinių darbų premija (2011 m.)

LR Prezidento A. Brazausko vardinė stipendija (2012–2013 m.) 2014 metų doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus (LMT) Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija (2015–2016 m.) Publons apdovanojimas už mokslo straipsnių recenzavimą 2015 m.

Emerald Literati. China Agricultural Economic Review 2018 Outstanding Reviewer.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 

 1. Tarptautinė  mokslinė konferencija  The  9th Conference  on  Baltic Studies  in  Europe, Södertörn  University (Huddinge, Švedija), 2011 06 12–15. Implementation of the Strategy Europe 2020 by the Multi-Objective Evaluation Method MULTIMOORA.
 2. Tarptautinė mokslinė konferencija Šiuolaikinio kaimo vizija (4-oji Jono Prano Aleksos), Šiaulių universitetas, 2011 09 23–24. Sustainable energy development: Energy consumption and greenhouse gas emissions in the Lithuanian agricultural sector.
 3. 13th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development 2012, Jelgava, Latvia, 2012 04 26–27. Farming Efficiency across the EU Member States and Farming Types: Frontier Benchmarking.
 4. Business and Management 2012, 7th International Scientific Conference, Vilnius, Lithuania, May 10-11, 2012. Economic ranking of the European Union countries by MULTIMOORA optimization.
 5. Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija Sustainable Development Issues for Corporate Companies and Farmers, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012 06 28–29. Technical efficiency and expansion of Lithuanian Family Farms (2004–2009): Graph Data Envelopment Analysis and Rank-Sum Test.
 6. 25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania, 2012, July 9–11.
 7. 4th Halle Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (HAWEPA) on Issues in dynamic efficiency analysis, July 16-17, 2012, Halle (Saale), Germany. Dynamics of the Total Factor Productivity in Lithuanian Family Farms: Frontier Measures.
 8. Tarptautinė mokslinė konferencija Šiuolaikinio kaimo vizija (5-oji Jono Prano Aleksos), Šiaulių universitetas, 2012 09 21–22. Application of the Luenberger Index to Estimating Dynamics of the Total Factor Productivity in Lithuanian Family Farms.
 9. 14th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development 2013, Jelgava, Latvia, 2013 04 25–26. The Trends of Technical and Allocative Efficiency in Lithuanian Family Farms.
 10. 26th European Conference on Operational Research, Rome, Italy, 2013, July 1–4. Fuzzy Efficiency without Convexity.
 11. 5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija Operacijų tyrimas ir taikymai, Šiaulių universitetas, 2013 09 19. Probabilistic productive technology model and partial production frontiers: an application for Lithuanian agriculture
 12. Tarptautinė mokslinė konferencija Šiuolaikinio kaimo vizija (6-oji Jono Prano Aleksos), Šiaulių universitetas, 2013 09 27–28. Returns to Scale in Lithuanian Family Farms: A Qualitative Approach
 13. Mokslinė konferencija Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai, Lietuvos mokslų akademija, 2013 11 21. Returns to Scale in Lithuanian Family Farms: A Quantitative Approach
 14. Mokslinis seminaras Vadybinė ekonomika: gamybinis efektyvumas ir ribinių metodų taikymas  2013 11 20. Probabilistic productive technology model and partial production frontiers: an application for Lithuanian agriculture
 15. Tarptautinė mokslinė konferencija 12th International Conference on Data Envelopment Analysis, 2014 04 14-17, Kuala Lumpur, Malaysia. Application of the Robust Frontiers for Measurement of the Efficiency of Lithuanian Family Farms
 16. 15th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development 2014, Jelgava, Latvia, 2014 04 24–25. Analysing the Determinants of Lithuanian Family Farm Performance: A Double Bootstrap Inference
 17. Mokslinė konferencija Mokslo ir verslo dermė, VKK, 2014 05 29. Ūkių apskaitos duomenų tinklo naudojimas vertinant optimalų ūkininko ūkio dydį mikroekonomikos teorijos požiūriu
 18. International Scientific - Practical Conference Innovative Solutions in Economics and Management Science and Studies, Akademija, Lithuania, 2014 06 19–20. Productivity change in Lithuanian family farms with the sequential technology
 19. 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, 13-18 July 2014, Barcelona, Spain. Multi-directional program efficiency: the case of Lithuanian family farms
 20. Tarptautinė mokslinė konferencija Šiuolaikinio kaimo vizija (7-oji Jono Prano Aleksos), Šiaulių universitetas, 2014 09 26. Returns to scale in Lithuanian family farms: Parametric Approach
 21. Mokslinė konferencija Darnus vystymasis: teorija ir praktinis įgyvendinimas, 2015 04 15, VU KHF. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus efektyvumas: tyrimų sintezė
 22. 16th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development 2015, Jelgava, Latvia, 2015 04 23–24. The Impact of Time Series Expansion in Non-Parametric Analyses of Efficiency Effects; Resource Use and Productivity in Agriculture across the European Union Member States
 23. Antroji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai, 2015 m. birželio 26–27 d.
 24. Tarptautinė mokslinė konferencija 13th International Conference on Data Envelopment Analysis, 2015 08 24-28, Braunschweig, Germany. Environmental Performance of Lithuanian Economic Sectors: A DEA Approach
 25. 7th CAER-IFPRI Annual Conference Improving Food Security, Safety, and Nutrition in China, 16-18 October 2015, Lin’an, Zhejiang, China. Productivity, Efficiency and Technical  Change Directions in China’s Grain Production: Application of the Bias-corrected Malmquist Indices
 26. Tarptautinė mokslinė konferencija Šiuolaikinio kaimo vizija (8-oji Jono Prano Aleksos), Šiaulių universitetas, 2015 09 25. Lietuvos ūkininkų ūkių finansinės rizikos vertinimas taikant abejonės pranašumo modelį
 27. Mokslinė konferencija Darnus vystymasis: teorija ir praktinis įgyvendinimas, 2016 04 25, VU KHF. Alternatyvūs gamybinės technologijos ir poveikio aplinkai modeliai
 28. The 14th International Conference on Data Envelopment Analysis, Jianghan University, Wuhan, China, 2016 05 23-26. Carbon Emission in the European Union Agriculture: Driving Forces and Possibilities for Reduction
 29. 8th CAER-IFPRI Annual Conference Improving Food Security, Safety, and Nutrition in China, 24-26 October 2016, Fuzhou, China. Decomposing China’s Grain Output Change from 1978 to 2013: A Logarithmic Mean Divisia Index Approach
 30. Sustainable Development: Theory and Practice, ASU, 2017 04 24, Green Total Factor Productivity Growth in European Agriculture
 31. 15th International Conference on Data Envelopment Analysis, 2017 06 26-29, VSE (University of Economics), Praha, Technical and environmental efficiency of Chinese hog farms measured by a DEA approach; Performance Decomposition and Pathway Optimization of China’s Air Pollution Control: Evidence from “Three Regions and Ten Urban Agglomerations“
 32. 9th CAER Annual Conference, 2017 10 18-20, Beijing, Technical and environmental efficiency of Chinese hog farms measured by a DEA approach
 33. DEA40, 2018 04 16–18, Aston University, Dynamic Efficiency under Investment Spikes in Lithuanian Cereal and Dairy Farms
 34. NAPWX (North American Productivity Workshop), University of Miami, Miami, 2018 06 12-15, Green Growth and Structural Change in Chinese Agricultural Sector During 1997-2014
 35. APPC2018 (Asia-Pacific Productivity Conference), Seoul National University, Seoul, 2018 07 04-06, Estimating tradeoff between economic growth and environmental impact: an application on European agricultural sector
 36. 10th CAER-IFPRI Annual Conference as “40 Years of China’s Agricultural and Rural Reforms: Farmers, Food and Futures”, 2018 11 8-10, Agricultural Productivity Evolution in China: A Generalized Decomposition of the Luenberger-Hicks-Moorsteen Productivity Indicator
 37. 2018  Zhongshan International  Forum  „Market Integration  of  Agriculture in  China“,  Nanjing Agricultural University, 2018 11 11-13, The patterns of TFP dynamics across the provinces of China Aggregating Input-and Output-oriented Measures
 38. Industrial versus small farms – competitors or partners, December 10-12, 2018, Jachranka, Poland, Decomposing Dynamics in the Farm Profitability: An Application to Lithuanian FADN Sample
 39. Composite Indicators and Comprehensive Analysis, Hangzhou, 2019 05 20-22 Application of stated preference methods for integration of population preferences in decision making in energy sector, The Patterns of Efficiency and TFP in Chinese Agriculture
 40. EWEPA 2019. 10 - 13 June 2019, London, UK. Estimation of technical inefficiency and TFP growth via an input distance frontier with application to Lithuanian dairy farms.
 41. IV International Science Conference SER 2021, September 17-20, 2021. Exploring the production possibilities for the Baltic States
 42. The 30th European Conference on Operational Research EURO, 23rd - 26th June 2019, in UCD, Dublin. Structural change and aggregate efficiency in Lithuanian dairy farms: An application of the Olley-Pakes decomposition
 43. The 11th CAER IFPRI Annual Conference, 2019 10 17-19, Hangzhou, China. Factorizing the changes in agricultural labor productivity: Application of the Index Decomposition Analysis for the case of China
 44. 16th SDEWES conference, 10-15 October, 2021, Dubrovnik, Shadow Pricing of Energy-related Carbon Emission in Agriculture: An Adaptive Approach
 45. 16th SDEWES conference, 10-15 October, 2021, Dubrovnik, What are the achievements of the European Union Member States towards Energy-Sustainable Agriculture: A Contribution to the Structural Efficiency Approach
 46. MEASURES FOR THE VIABLE AGRICULTURAL SUPPLY CHAINS: A MULTI  CRITERIA APPROACH
 47. 16th Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge (ACIEK) Conference, June 28-30, 2022, Measures for the viable agricultural supply chains: a multi-criteria approach

 

Stažuotės

 1. Summer course Introduction to Econometric Production Analysis with R, 3-7th September 2012, Polytechnic Institute of Bragança, Agriculture School, Braganca, Portugal.
 2. Summer school Productivity and Efficiency Analysis, 10–15th June 2013 at Aalto University School of Business, Helsinki, Finland.
 3. Mastrichto universitetas, vadovas prof. Kristof De Witte, 2014 01 26-02 16.
 4. Summer school Theory and Practice of Efficiency & Productivity Measurement: Parametric Efficiency and Productivity Analysis, Universidad Santo Tomas, Santiago, Chile, 2015 01 12–16.
 5. Stažuotė Kopenhagos universitete, vadovė prof. Mette Asmild, 2015 05 23–31.
 6. Stažuotė Nankino žemės ūkio universitete, 2015 10 19–24.
 7. Stažuotė Vageningeno universitete, 2016 02 01–28.
 8. Jinan University, 2016 05 19-29.
 9. North China Electric Power University, 2017 05 12 – 2017 08 12
 10. Shanghai University, Dr. Kai Sun, 2018 05 07 – 27.
 11. University of Macedonia, Giannis Karagiannis, 2018 07 11-26
 12. Summer School „Risk Analysis and Risk Management in Agriculture: Updates on Modelling and Applications“, Wageningen University & Research, Wageningen Acaddemy of Social Sciences, 2018 08 27-31
 13. Zhejiang Gongshang University, 2018 11 04-16.
 14. AGMEMOD course, 2019 08 27-29, Haga
 15. Stažuotė Čekijos žemės ūkio universitete, Prof. Lukaš Čechura, 2019-11-05–2019-11-26, Praha

 

Viešos paskaitos

 1. Carbon Emission in the European Union: Driving Forces and Possibilities for Reduction, Nanjing Agricultural University, 2015 10 22
 2. Jinan University, Guangzhou, 2016 05 20
 3. Nanjing Science and Technology University, 2016 10 19
 4. Beijing University, 2016 10 28
 5. Dynamic Efficiency with Applications to Lithuanian Cereal Farms, Nanjing Agricultural University, 2015 10 22
 6. Some Guidelines on Scientific Paper Writing, Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2017 07 14
 7. Agricultural productivity evolution in China: A generalized decomposition for Luenberger-Hicks-Moorsteen productivity indicator, Anhui University of Finance and Economics, 2017 10 28
 8. Training Workshop on Econometric Methods for Energy Savings Assessments, Bruxelles, European Commission, DG Energy, 05-06 December, 2017
 9. Zhejiang Gongshang University, 2018 11 15, Linear Programming in Energy Sustainability Analysis
 10. Labour productivity in China‘s agriculture, Anhui University of Finance and Economics, 2019 07 26
 11. SURE+ Interdisciplinary Workshop, , March 25th, 2021, Creation of climate‐smart and energy‐efficient agriculture in the European Union: Pathways based on the frontier analysis
 12. Paskaitų ciklas Optimization for Sustainability Analysis, Università del Salento, Settimane dell'Eccellenza ISUFI, 2020/2021, 15 val., 2021-10-18-22.
 13. Seminaras Maisto praradimai žemės ūkio produkcijos pirminėje gamyboje: apimtys, priežastys, 2021 m. lapkričio 5 d., nuotoliniu būdu,
 14. Via paskaita „Produktyvumo analizė: teorija ir taikymas“, 2022 m. kovo 25 d., Lietuvos socialinių mokslų centras, LMA ŽŪMMS Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija
 15. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus produktyvumo augimas ir jo sukuriamo ekonominio pertekliaus pasiskirstymas“.2022 04 28 VU KF

 

Recenzavimas

Recenzuoti straipsniai 150 žurnalų:

https://publons.com/author/447771/tomas-balezentis