Artūras Lakis

Arturas Lakis.jpg
Artūras Lakis
Artūras Lakis
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslinių interesų sritys: Inovacijų projektai, žemės ūkio finansai.

Mokslo publikacijos

  • Lakis, A. 2014. Oportunistinio partnerių elgesio įtaka ūkių veiklos rezultatams. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(1): 74-80. 
  • Lakis, A. 2013. Sandorio kaštų įtakos ūkių veiklos rodikliams vertinimas, Management theory and studies for rural business and infrastructure development =Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 35(1): 72–78.
  • Lakis, A.; Namiotko, V. Transakcinių sąnaudų vertinimo metodologiniai aspektai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 1 (30), p. 81-89.
  • Juškevičienė D., Lakis A. Žemės ūkio valdų grupavimo mokesčių tikslais alternatyvos// Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai.2010. Nr. 22(3). Mokslo darbai
  • Lakis A., Juškevičienė D., Stalgienė A.. Pagrindinių žemės ūkio produkcijos rūšių ir biologinio turto savikainų duomenų bazės kūrimo metodologiniai aspektai// Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai.2010. Nr. 22(3). Mokslo darbai
  • Lakis A. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių kompensacinių išmokų įtaka Lietuvos žemės rinkai/ Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija, 2009, p. 153-158