Erika Ribašauskienė

Erika Ribašauskienė
Erika Ribašauskienė
Erika Ribašauskienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Verslo ekosistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Tinklaveikos ir bendradarbiavimo (vietos veiklos grupės, kooperacija) tyrimai, kaimo plėtros ir regioninė politika, Europos Sąjungos paramos modeliavimas ir vertinimas, kaimo gyventojų demografija ir socialinė įtrauktis, maisto praradimų ir tvaraus vartojimo tyrimai.