Vitalija Simonaitytė

Vitalija Simonaitytė
Vitalija Simonaitytė
dr. Vitalija Simonaitytė
Mokslo darbuotoja
Verslo ekosistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Tvarus regionų ir kaimo vystymasis, interesų grupės, socialiniai judėjimai, žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (ŽŪŽIS).