Monografija „Transformation through Servitization. A Qualitative Structure Approach”

2023-12-19
Monografija „Transformation through Servitization. A Qualitative Structure Approach”

Monografija „Transformation through Servitization: A Qualitative Structure Approach” (liet. „Servitizacija kaip raidos vektorius: Kokybinės struktūros teorinė prieiga“) siūlo inovatyvų konceptualų ir empirinį supratimą apie servitizacijos strategijas žemės ūkyje ir kaimo regionų vystyme, išnagrinėtus per evoliucinio požiūrio prizmę, pagrįstą kokybinių struktūrų teorija. Kokybinių struktūrų metodas paaiškina, kodėl ir kaip vyksta perėjimas nuo į produktą orientuotos verslo logikos prie į paslaugas orientuoto verslo modelio ir padeda rasti daug naujų įžvalgų, naudingų tobulinant žemdirbių ūkių valdymą ir socialinę bei ekonominę kaimo regionų raidą, pasitelkiant bendradarbiavimo tinklus. Monografija apjungia sisteminę ir evoliucinę literatūros apie poindustrinės paslaugų eros iššūkius su 12 detalių Lietuvoje vykdomų ūkininkavimo ir teritorinės servitizacijos pavyzdžių atvejo tyrimų. Parengta mokslinė monografija turėtų sudominti ne tik žemės ūkio verslo modelių inovacijų bei kaimo raidos srities tyrėjus ir praktikus, bet ir pramonės servitizacija besidominčius mokslininkus bei studentus.

 

Raktažodžiai: kaimo plėtra, paradigmos inovacijos, bendradarbiavimo tinklai, ūkininkavimas, verslo modeliai.

 

JEL kodai: O13, O18, O35, O36

 

Vidickienė, D. Lankauskienė, R., Melnikienė, R., Gedminaitė-Raudonė, Ž., Simonaitytė, V., (2024). Rural Transformation through Servitization. A Qualitative Structure Approach. Palgrave Macmillan, Cham. Hardcover ISBN 978-3-031-47185-8. Softcover ISBN 978-3-031-47188-9. eBook ISBN 978-3-031-47186-5. Pages: 387. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47186

 

Detaliau su monografijos turiniu galima susipažinti internete:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-47186-5