Živilė Gedminaitė-Raudonė

Zivile Gedminaite Raudone.jpg
Živilė Gedminaitė-Raudonė
dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Verslo ekosistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: darnus regionų ir kaimo vystymasis; servitizacija; verslo modeliai, žiedinė ekonomika, inovacijų ekosistemos.