Inovatyvus suinteresuotųjų dalyvavimu grįstas kaimo politikos formavimo modelis: „SHERPA“ patirtis

2021-01-19
Inovatyvus suinteresuotųjų dalyvavimu grįstas kaimo politikos formavimo modelis: „SHERPA“ patirtis
Autoriai:dr. Živilė Gedminaitė-RaudonėEKVIdr. Rita VilkėEKVI

Anotacija

 

Pagrindinė projekto idėja remiasi prielaida, kad būsimajai Europos Sąjungos kaimo politikai reikalingas naujas kursas, kuris iš esmės pakeistų esamus ES kaimo politikos formavimo pagrindus ir procesą. Naujas ES kaimo politikos formavimo modelis remiasi konsoliduotomis svarbiausiomis žiniomis ir nuomonėmis apie kaimo plėtrą, kurias generuoja ir teikia ES regionuose suburtos suinteresuotųjų veikėjų platformos (angl. Multi-actor platform, MAP), skirtos įveiklinti mokslo, visuomenės ir politikos atstovų bendradarbiavimą. SHERPA projekto įgyvendinimo pabaigoje iš viso Europoje veiks 40 suinteresuotųjų veikėjų platformų įtraukiai kaimo politikai. Taip sudaromos sąlygos kaimo plėtros dalyviams padėti pasinaudoti jų kaimo vietovėse atsirandančiomis galimybėmis ir apsaugoti jas nuo ilgalaikių grėsmių ES politikos priemonių pagalba.

Projekto veiklos apima didžiąją dalį Europos - SHERPA įgyvendina 17 konsorciumo partnerių iš Europos Sąjungos šalių narių (Belgijos, Prancūzijos, Graikijos, Švedijos, Nyderlandų, Italijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Slovėnijos, Portugalijos ir kt.). Siekiant papildyti konsorciumo narių kompetencijas SHERPA taip pat įtraukė dalyvius iš kitų ES šalių, priklausančių tarptautiniams ekspertų tinklams ERDN (angl. European Rural Development Network) ir Nordregio (angl. Nordic and European Research Centre for Regional Development and Planning). Lietuvą projekte atstovauja ERDN tinklo narys - Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

Gedminaitė-Raudonė, Ž.; Vilkė, R. 2020. Inovatyvus suinteresuotųjų dalyvavimu grįstas kaimo politikos formavimo modelis: „SHERPA“ patirtis. Lietuvos kaimiškųjų vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis. Straipsnių rinkinys. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2020, p. 61–67, online ISSN 2351-6909; print ISSN 2029-1663; https://doi.org/10.7220/2351-6909.2020.

Išorinės nuorodos