Bendradarbiavimo tinklų ir jų platformų vaidmuo servitizuojant kaimiškųjų regionų ekonomiką: monografija

2021-12-31
Bendradarbiavimo tinklų ir jų platformų vaidmuo servitizuojant kaimiškųjų regionų ekonomiką: monografija
Monografija_Viršelis.png

Monografijos tyrimo objektas – daugiašaliai bendradarbiavimo tinklai, kurie sukurti tam, kad padėtų ūkininkams ir kitiems kaimiškųjų regionų verslininkams plėtoti ir spartinti savo verslo servitizavimo procesus, bendradarbiaujant su įvairiausiais subjektais ir jų grupėmis. Nepaisant to, kad servitizuoto verslo modeliai ūkininkų praktikoje jau taikomi gana dažnai, mokslinėje literatūroje kaimo verslų ir ūkininkavimo servitizacija bei jos strategijos, priešingai nei pramonės įmonėse vykstantis veiklos proceso servitizavimas, yra dar labai menkai nagrinėtos. Dar mažiau darbų galima rasti, norint suvokti bendradarbiavimo naudą, spartinant kaimiškų teritorijų ekonomikos servitizaciją. Šis tyrimas skatina kaimiškųjų regionų vystymą nagrinėjančius mokslininkus sutelkti dėmesį į bendradarbiavimo fenomeną ir jo galimybes, diegiant inovatyvų servitizuoto verslo modelį, leidžiantį sustiprinti kaimiškųjų regionų ekonomiką.

 

Vidickienė, D., Gedminaitė-Raudonė, Ž., Melnikienė, R., Simonaitytė, V., Lankauskienė, R. (2021). Bendradarbiavimo tinklų ir jų platformų vaidmuo servitizuojant kaimiškųjų regionų ekonomiką. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas. 145 p. : iliustr., santr. angl. (online) ISBN 987-609-96239-1-7

 

© 2021Visos teisės priklauso Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą 
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga