Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „ES valstybių narių 2023–2027 m. BŽŪP strateginių planų paramos sąlygų ir intervencinių priemonių lyginamoji analizė“

2023-09-10
Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „ES valstybių narių 2023–2027 m. BŽŪP strateginių planų paramos sąlygų ir intervencinių priemonių lyginamoji analizė“

Europos Komisijos (toliau – EK) 2022 m. ataskaitoje ,,Žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos sąsajų užtikrinimas naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis“ pažymi, kad klimato ir aplinkos krizės, demografiniai pokyčiai ir geopolitinis nestabilumas kels grėsmę Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės ūkio atsparumui ir siekiui užtikrinti tvarumą. Todėl, naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis ES turi sumažinti savo priklausomybę nuo pašarų, trąšų ir kitų išteklių importo, nekenkiant  žemės ūkio sektoriaus našumui, apsirūpinimo maistu saugumui ar sektoriaus žalinimui. EK, atsižvelgdama į aplinkos ir klimato krizę, bendrai visų šalių prašo siekti ambicingesnių aplinkosaugos ir klimato kaitos mažinimo tikslų, taikant veiksmingesnes priemones bei numatant finansavimą joms įgyvendinti. Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje, Lietuva išsikėlė ambicingus klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo tikslus, prie kurių įgyvendinimo prisidės ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas (toliau – Lietuvos SP). Siekiant užtikrinti ir didinti Lietuvos žemės ūkio subjektų konkurencinį pranašumą, lyginant su kitų ES šalių ūkininkais, taip pat prisidėti prie aplinkos ir klimato tikslų, svarbu tobulinti Lietuvos SP, į jį integruojant kitų ES šalių strateginių planų pažangius ir inovatyvius sprendimus.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą finansuoti Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto parengtą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektą, skirtą atskirų Europos Sąjungos valstybių narių (Airija,  Danija, Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Švedija, Vokietija) 2023–2027 m. bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginių planų paramos sąlygų ir konkrečių intervencinių priemonių analizei bei rekomendacijų dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tobulinimo pateikimui.

 

Projektas vykdomas 2023 m. birželio mėn. – 2024 m. birželio mėn.

 

 © Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą

 

Išsamesnės informacijos teirautis:

MTTV projekto vadovas Dr. Tomas Baležentis, Tel. (8 5) 262 2085, el. p. tomas.balezentis@ekvi.lt

MTTV vykdytojai: dr. Vida Dabkienė el. p. vida.dabkiene@ekvi.lt;  j.m.d. Ovidija Eičaitė e. p. ovidija.eicaite@ekvi.lt; j.m.b. Artūras Lakis el. p. arturas.lakis@ekvi.lt; j.m.d. Erika Ribašauskienė  el. p. erika.ribasauskiene@ekvi.lt

Naujienos apie projektą