„Europos horizontas“ projektas GRASS Ceiling – Lyčių lygybė kaimo ir žemės ūkio inovacijų sistemose

2023-03-01
„Europos horizontas“ projektas GRASS Ceiling – Lyčių lygybė kaimo ir žemės ūkio inovacijų sistemose

Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkai dalyvauja programos „Europos horizontas“ projekte GRASS Ceiling. GRASS Ceiling projektas siekia nustatyti kontekstą, kuriame moterys gali įgyvendinti socioekologines inovacijas, t. y., tokias inovacijas, kurios leidžia reaguoti į socioekologinius iššūkius ir padidinti kaimiškųjų vietovių atsparumą. Tai yra svarbu įgyvendinant Jungtinių Tautų tikslus, susijusius su lyčių lygybe, Europos Sąjungos lyčių lygybės strategiją ir siekiant tikslų, numatytų strategijoje “Nuo ūkio iki stalo”, Ilgalaikėje ES kaimo vietovių vizijoje ir Europos socialinių teisių ramstyje. 

 

GRASS Ceiling yra projektas, įtraukiantis daugelį tipų suinteresuotųjų asmenų, tam, kad būtų skatinamos moterų įgyvendinamos inovacijos ūkininkavime, kaimo versluose ir kaimo bendruomenėse (t. y., išmanaus ūkininkavimo įgūdžių tobulinimas, ekoturizmas, ganyklinis žemės ūkis, ekologinių pieno produktų gamyba, energetiškai neutralios kaimo bendruomenių erdvės, bendruomeninė sodininkystė, vyresnių asmenų rūpyba). Socio-ekologinės inovacijos ūkininkavime ir kaimo vietovėse yra besiplečianti sritis ES ir GRASS Ceiling projektas sukurs įrankius, leidžiančius moterims dalyvauti šiuose procesuose. Projekto konsorciumas jungia galutinius naudotojus (moteris inovatores), suinteresuotuosius asmenis ir mokslininkus pasirinktose ES valstybėse narėse, ES organizacijas, kurios gali dalyvauti ES politikos formavime (ES moterų verslumo platforma, Copa-Cogeca, Europos vietos plėtros informacijos asociacija, Europos aplinkos biuras). GRASS Ceiling projektas įtraukia vedančiuosius akademinius partnerius su ilgamete patirtimi moksliniuose tyrimuose ir praktiniuose projektuose, skirtuose moterų palaikymui ir įgalinimui žemės ūkyje bei kaimo vietovėse skirtinguose Europos kontekstuose. Projektas įtraukia moteris inovatores, veikiančias žemės ūkyje ir akimo vietovėse, į devynių gyvųjų laboratorijų veiklas skirtingose valstybėse. Gyvosios laboratorijos yra praktinio pobūdžio, moterų vadovaujamos, interaktyvios iniciatyvos, kurios padidins žinojimą ir sukurs įrankius moterims inovatorėms bei suteiks patarimus politikos formavimui įvairioms organizacijoms nacionaliniame ir ES lygmenyse. 

 

Projekto įgyvendinimo vadovas LSMC dr. Tomas Baležentis, tomas.balezentis@ekvi.lt

Projekto tyrimo grupė LSMC:  dr. Dalia Štreimikienė, dr. Indrė Šikšnelytė-Butkienė, dr. Vida Dabkienė, Vaida Šapolaitė

Projekto įgyvendinimo trukmė 2023-2025

Daugiau informacijos https://dx.doi.org/10.3030/101083408

Naujienos apie projektą