Europos horizontas projektas "Tools4CAP - inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų"

2023-02-20
Europos horizontas projektas "Tools4CAP - inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų"

2023 m. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda naują "Europos horizontas" projektą "Tools4CAP - Inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų". Tools4CAP įgyvendinamas pagal HORIZON EUROPE-CL6-2022-GOVERNANCE-01 koordinavimo ir paramos veiksmų (CSA) kvietimą ”Inovatyvios priemonės ir metodai, skirti įvertinti veiksmingą BŽŪP strateginių planų rengimą, stebėseną ir įgyvendinimą”.

Projekto "Tools4CAP" konsorciumą sudaro 14 partnerių iš Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir Ispanijos, ir 7 asocijuoti partneriai iš Lenkijos, Bulgarijos, Vengrijos, Lietuvos, Latvijos, Rumunijos ir Slovakijos. Projektą koordinuoja ECORYS (Belgija). LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas projekte dalyvauja kaip asocijuotas partneris iš Europos kaimo plėtros tinklo (European Rural Development Network). 

 

Projekto tikslas - suteikti sprendimų priėmėjams tinkamų priemonių, kad jie galėtų rengti įrodymais grįstą Bendrąją žemės ūkio politiką.

Specifiniai “Tools4CAP” tikslai yra šie:

1. Sukurti bendrą žinių bazę ir įvertinti metodus bei priemones, taikytas rengiant ir įgyvendinant šalių strateginius planus.

2. Nustatyti ir pritaikyti inovatyvius metodus ir priemones.

3. Įgalinti galutinius naudotojus priimti novatoriškus sprendimus.

4. Įsteigti simuliacijos laboratorijas, kurios padėtų praktiškai pademonstruoti ir pritaikyti novatoriškus sprendimus.

5. Įsteigti gebėjimų stiprinimo centrą, kuris perduotų gebėjimus galutiniams naudotojams.

 

Projekto “Tools4CAP” konsorciumas pirmą kartą susitiko 2023 m. vasario 13-14 d. Briuselyje (Belgija), kur projekto koordinatorius ECORYS surengė įvadinį susitikimą. Susitikimo metu buvo išsamiai aptartas projekto turinys ir paskirstytos pradinės užduotys konsorciumo partneriams.

 

Projekto pradžios data: 2023 m. sausio 1 d.

Trukmė: 4 metai

Biudžetas: ~4.000.000 €

Koordinatorius: ECORYS (Belgija)

Partneriai: 14 partnerių + 7 asocijuoti subjektai

 

Projekto įgyvendinimo komanda Lietuvoje:

Dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, zivile.gedminaite@ekvi.lt

Dr. Rita Lankauskienė, rita.lankauskiene@ekvi.lt

Dr. Rasa Melnikienė, rasa.melnikiene@ekvi.lt 

Dr. Vitalija Simonaitytė, vitalija.simonaityte@ekvi.lt 

 

Daugiau informacijos socialinėje žiniasklaidoje: https://www.facebook.com/hashtag/tools4cap 

Išsamesnė informacija netrukus bus pateikta projekto interneto svetainėje.  

Galerija
Naujienos apie projektą