Pagrindinis / Naujienos / Naujienos

Ūkininkų streikams besiritant per visą Europą, mokslininkai ir praktikai kuria inovatyvius BŽŪP įrankius

2024-02-05
Ūkininkų streikams besiritant per visą Europą, mokslininkai ir praktikai kuria inovatyvius BŽŪP įrankius

Ūkininkų streikai ritasi per visą Europą. Akivaizdu, kad Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) formavimas ydingas ir būtina sukurti inovatyvius mechanizmus, kurie geriau atspindės esamus poreikius ir padės priimti greitesnius ir geresnius sprendimus. 2024 m. sausio 30 – vasario 1 d. Pirėjuje (Graikija) GAIA EPICHEIREIN žemės ūkio verslo inovacijų inkubatoriuje susirinkusi mokslininkų ir praktikų komanda, įgyvendinanti Europos Komisijos inicijuotą “Tools4CAP - Inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų“  Horizon Europe projektą,  toliau analizavo BŽŪP formavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos esamas spragas ir bendrakūros būdu ieškojo geriausių inovatyvių sprendimo būdų. 

 

Šiuo metu jau įgyvendintas pirmasis projekto etapas – atlikta BŽŪP strateginių planų rengimui, įgyvendinimui ir stebėsenai naudojamų įrankių ir priemonių inventorizacija, surinkti pagrindiniai BŽŪP strateginių planų rengimo dokumentų šalyse narėse šaltinių rinkiniai, atlikta jų lyginamoji analizė, patikslintas konceptualizavimas. Taip pat šalyse narėse jau atlikti giluminiai interviu bei organizuotos pirmojo etapo teminės fokus darbo grupės, skirtos išsiaiškinti pačias aktualiausias BŽŪP strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo praktines problemas, su kuriomis susiduria atsakingų institucijų darbuotojai. Pirminė apibendrinta medžiaga jau pasiekiama projekto internetinėje svetainėje www.tools4cap.eu

 

Kituose projekto įgyvendinimo etapuose, remiantis jau atliktų tyrimų rezultatais, bus atrenkami perspektyviausi ir kuriami nauji BŽŪP formavimo ir įgyvendinimo įrankiai, vyks jų taikymo šalyse narėse mokymai. 

 

Priminsime, kad projektą “Tools4CAP” (2023-2026) įgyvendina 14 partnerių iš Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir Ispanijos, ir 7 asocijuoti partneriai iš Lenkijos, Bulgarijos, Vengrijos, Lietuvos, Latvijos, Rumunijos ir Slovakijos. Projektą koordinuoja ECORYS (Belgija). LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslininkai projekte dalyvauja kaip asocijuoto partnerio iš Europos kaimo plėtros tinklo (angl. European Rural Development Network) atstovai. 

 

Projekto tikslas - suteikti sprendimų priėmėjams tinkamų priemonių, kad jie galėtų rengti įrodymais grįstą Bendrąją žemės ūkio politiką. 

 

Specifiniai “Tools4CAP” tikslai yra šie:

1. Sukurti bendrą žinių bazę ir įvertinti metodus bei priemones, taikytas rengiant ir įgyvendinant šalių strateginius planus.

2. Nustatyti ir pritaikyti inovatyvius metodus ir priemones.

3. Įgalinti galutinius naudotojus priimti novatoriškus sprendimus.

4. Įsteigti simuliacijos laboratorijas, kurios padėtų praktiškai pademonstruoti ir pritaikyti novatoriškus sprendimus.

5. Įsteigti gebėjimų stiprinimo centrą, kuris perduotų gebėjimus galutiniams naudotojams.

 

Projekto įgyvendinimo komanda Lietuvoje:

Dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, zivile.gedminaite@ekvi.lt

Dr. Rita Lankauskienė, rita.lankauskiene@ekvi.lt

Dr. Rasa Melnikienė, rasa.melnikiene@ekvi.lt 

Dr. Vitalija Simonaitytė, vitalija.simonaityte@ekvi.lt 

 

Daugiau informacijos apie projektą projekto interneto svetainėje: https://www.tools4cap.eu/ 

Galerija