Pagrindinis / Naujienos / Naujienos

Pirmasis projekto Tools4CAP fokus grupės susitikimas

2023-11-16
Pirmasis projekto Tools4CAP fokus grupės susitikimas

2023 m. lapkričio 7 d. įvyko pirmasis projekto Tools4CAP fokus grupės susitikimas tema ,,Stebėsenos ir duomenų rinkimo įrankiai’’

 

2023 m. lapkričio 7 d. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslininkai surengė pirmąjį projekto “Tools4CAP - Inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų" fokus grupės susitikimą tema ,,Stebėsenos ir duomenų rinkimo įrankiai’’.

 

Fokus grupės diskusijoje dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lietuvos ūkininkų sąjungos, LR Žemės ūkio rūmų, UAB ESTEP Vilnius ir LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto atstovai. Diskusija buvo paremta trimis diskusinių klausimų blokais: 1) naudojami įrankiai/priemonės/metodai rengiant ir įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir šių įrankių/priemonių/metodų funkcionalumas; 2) iššūkiai, su kuriais susiduriama vykdant įvairius strateginio planavimo etapus, kai naudojami aptarti stebėsenos ir duomenų rinkimo įrankiai/priemonės/metodai; 3) politikos formuotojų (galutinių naudotojų) poreikiai, tobulinant naudojamus ar įtraukiant naujus įrankius/priemones/metodus.

 

Diskusijos metu aptarta, kad Lietuvoje dažniausiai taikomos BŽŪP strateginio plano kūrimo ir įgyvendinimo priemonės yra fokus grupių metodas, kaupiamojo balsavimo metodas, ekspertinis vertinimas, socialinė ekonominė analizė ir lyginamoji analizė. Rečiau taikomas, bet labai informatyvus įrankis yra scenarijų kūrimas arba scenarijų modeliavimas. Išvardytos priemonės Lietuvoje naudojamos tam tikra seka arba tam tikram SP projektavimo ir įgyvendinimo „politikos žingsniams“.

 

Ekspertai sutiko, kad taikomų įrankių funkcionalumas skiriasi, pavyzdžiui, fokus grupės yra geras įrankis įvairioms nuomonėms rinkti, tačiau gali būti ir labai politinis, nes kiekvienas tikslinės grupės narys atstovauja tam tikriems interesams ir siekia juos atstovauti. Tačiau kitos naudojamos priemonės, pvz., lyginamoji analizė, ekspertų vertinimai ar socialinė ekonominė analizė, yra tikslūs ir pateikia pagrįstus rezultatus. 

 

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuvos politikos formuotojai, yra susiję su įvairiais aspektais, daugiausia atsižvelgiant į: institucionalizacijos problemas (privalomus iš anksto nustatytus nacionalinius ir (arba) viršnacionalinius įrankių naudojimo prašymus), įvairius objektyvius techninius apribojimus (laiko, apimties, biudžeto, kompetencijos), tinkamumą (ilgo retrospektyvaus duomenų gavimo racionalumas, jų atspindys faktinėms vykstančioms transformacijoms, lankstumas suteikiant galimybę naudoti alternatyvias priemones) ir bendras prieinamumo problemas (duomenų apsauga ir atvirumas, bendravimas, patogi prieiga). 

Ekspertų grupė sutiko, kad politikos formuotojams reikia geros kokybės ir savalaikių nacionalinių duomenų, vartotojams patogių skaitmeninių platformų ir geresnio laiko valdymo tobulinant esamas priemones arba pritaikant naujas.

 

Projekto įgyvendinimo komanda Lietuvoje:

Dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, zivile.gedminaite@ekvi.lt

Dr. Rita Lankauskienė, rita.lankauskiene@ekvi.lt

Dr. Rasa Melnikienė, rasa.melnikiene@ekvi.lt 

Dr. Vitalija Simonaitytė, vitalija.simonaityte@ekvi.lt 

 

Daugiau informacijos apie projektą projekto interneto svetainėje: https://www.tools4cap.eu/

Galerija