„Europos Horizonto“ programos projektas ESIRA „Socialinių inovacijų stiprinimas kaimo vietovėse“

2024-01-25
„Europos Horizonto“ programos projektas ESIRA „Socialinių inovacijų stiprinimas kaimo vietovėse“

ESIRA projektas pripažįsta, kad inovatyvios socialinės ekonomikos iniciatyvos, orientuotos į vietinius tinklus, kompetencijas ir išteklius, gali padėti pažinti svarbų piliečių vadovaujamos veiklos vaidmenį tenkinant kaimo vietovių, ypač marginalizuotų, poreikius. Pagrindinis ESIRA tikslas – prisidėti prie vietovei būdingų naujoviškų socialinės ekonomikos iniciatyvų, skirtų kaimo įtraukčiai ir plėtrai marginalizuotose kaimo vietovėse, kūrimo, remiant įgalinančias sąlygas, gerai tarpusavyje susijusią politikos architektūrą ir tiesiogiai bandant naujoviškus sprendimus, kurie galiausiai sukuria labiau įtraukias, atsparias ir klestinčias kaimo vietoves.

 

ESIRA projekto darbo plane pagrindinis dėmesys bus skiriamas i) bendruomenės vadovaujamų kaimo inovacijų erdvių, galinčių sujungti ir suteikti daugiau galių veikėjams, socialinio kapitalo ir bendruomeniškumo jausmo stiprinimui, atsižvelgiant į didelę kaimo vietovių įvairovę Europoje; (ii) socialinės ekonomikos iniciatyvoms, kurios stiprina pažeidžiamoje padėtyje atsidūrusių skirtingų gyventojų grupių įtrauktį ir gyvenimo sąlygas, pradedant nuo (socialinių) paslaugų teikimo gerinimo, ekonomikos įvairinimo ir tvaraus gamtos kapitalo valdymo. Tai leis (iii) įvertinti ir suformuluoti rekomendacijas politikos formuotojams, kaip geriau remti trečiąjį sektorių ir vietos bendruomenes, geriau suprasti pažeidžiamų gyventojų grupių ir socialinės ekonomikos poreikius bei iššūkius, ir (iv) skatinti keitimąsi žiniomis tarp žmonių - vietos veikėjams, stiprinant jų gebėjimus ir palengvinant socialinės ekonomikos iniciatyvų mastą ir atkartojimą visose Europos kaimiškose vietovėse.

 

Raktiniai žodžiai: socialinė ekonomika, socialinės inovacijos, kaimo plėtra, vietos inovacijos, kaimo paktas.

 

Projekto pradžios data: 2024 m. sausio 1 d.

Trukmė: 4 metai

Biudžetas: 4 499 840,00 EUR

Koordinatorius: Burgoso universitetas (Ispanija)

Partneriai: 15 partnerių iš 7 valstybių, kurie dirbs su 9 pilotiniais regionais

 

Daugiau informacijos: https://cordis.europa.eu/project/id/101136253

 

Projekto įgyvendinimo komanda Lietuvoje:

Dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė (projekto koordinatorė Lietuvoje), tel. (+370 5) 2617 978,  zivile.gedminaite@ekvi.lt

Dr. Rasa Melnikienė, rasa.melnikiene@ekvi.lt 

Dr. Dalia Vidickienė, dalia.vidickiene@ekvi.lt 

Dr. Rita Lankauskienė, rita.lankauskiene@ekvi.lt

Dr. Vitalija Simonaitytė, vitalija.simonaityte@ekvi.lt 

 

Išsamesnė informacija netrukus bus pateikta projekto interneto svetainėje.

 

 © Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Galerija
Naujienos apie projektą