Europos kaimo plėtros tinklo (ERDN) 20-metis (2002–2022 m.)

2022-09-26
Europos kaimo plėtros tinklo (ERDN) 20-metis (2002–2022 m.)
erdn-20-years.jpg

2022 m. rugsėjo 15–16 d. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMU) Ekonomikos ir kaimo plėtros instituto mokslininkės dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė ir dr. Rita Lankauskienė dalyvavo Mielno mieste (Lenkija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslo bendradarbiavimas ir patirtis remiant kaimo plėtros politiką“, skirtoje Europos kaimo plėtros tinklo, ERDN (2002–2022), 20-mečiui.

 

ERDN (angl. European Rural Development Network) buvo įkurtas 2002 m. kaip forumas, skirtas keistis idėjomis ir mokslinių tyrimų patirtimi bei platforma Lenkijos ir Europos mokslo ir tyrimų institucijoms bendradarbiauti kaimo plėtros ir žemės ūkio srityje, ypač žvelgiant į Europos Sąjungos (ES) plėtros ir jos būsimos politikos perspektyvą. Taigi pagrindinis tinklo veiklos tikslas – keistis mokslinių tyrimų rezultatais tose srityse, kurios kelia iššūkių tiek atskiroms valstybėms narėms ir šalims kandidatėms, tiek apskritai ES plėtros politikai. ERDN veikla visiškai atitinka ES idėją sukurti Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų erdvę. Tinklui priklauso pirmaujantys mokslinių tyrimų centrai, atliekantys mokslinius tyrimus kaimo plėtros srityje Europoje, ypač Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Jis padeda savo nariams teikti paraiškas ir įgyvendinti projektus pagal programas „Horizontas 2020“, „Horizontas Europa“, „Interreg“ ir kt. Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas yra šio tinklo narys nuo pat jo įkūrimo 2002 m.

 

Jubiliejinė konferencija 2022 m. surengta bendradarbiaujant su naujausiu tinklo nariu – Košalino technologijos universitetu. Šia konferencija siekta keistis metodologine patirtimi ir tyrimų rezultatais, taip pat integruoti skirtingus požiūrius į kaimo sistemas Lenkijoje ir kitose Europos šalyse, pristatyti naujausius tyrimus ir aptarti būsimą kaimo vietovių plėtrą Europoje, taip pat parengti rekomendacijas dėl veiksmingos kaimo plėtros ir žemės ūkio politikos kūrimo. Konferencijoje dalyvavo per 50 dalyvių iš visų tinklo šalių – narių.

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo plėtros instituto mokslininkės pristatė naujausius tyrimų rezultatus, skaitydamos pranešimą „Inovatyvus požiūris į vietos maisto sistemų kūrimą: ūkininkavimo servitizacija“ (angl. Innovative Approach to Local Food Systems Building: Servitization of Farming).

Galerija