Lietuvos–Ukrainos programos projektas – ,,Ekologinio žemės ūkio plėtra: biologinės įvairovės išsaugojimas ir ekocido padarinių įveikimas“

2024-01-15
Lietuvos–Ukrainos programos projektas – ,,Ekologinio žemės ūkio plėtra: biologinės įvairovės išsaugojimas ir ekocido padarinių įveikimas“

2024 m. sausio 15 d. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda naują Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos Lietuvos–Ukrainos programos projektą  – ,,Ekologinio žemės ūkio plėtra: biologinės įvairovės išsaugojimas ir ekocido padarinių įveikimas“. Projektas priskirtinas socialinių ir humanitarinių bei ekologijos ir racionalios gamtonaudos tematinėms grupėms, kas atskleidžia projekto tarpdiscipliniškumą. 

 

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas projekto vykdančioji institucija; projekto partneris Ukrainoje – Sumų nacionalinis agrarinis universitetas. 

 

Projekto tikslas - pateikti moksliškai pagrįstas rekomendacijas kaip veiksmų planą, kaip skatinti ekologinio žemės ūkio atkūrimą ekocido paveiktose teritorijose, stiprinant sinergiją tarp žemės ūkio gamybos, biologinės įvairovės ir vietinės, regioninės bei pasaulinės svarbos ekosisteminių paslaugų teikimo.

 

Projekto uždaviniai:

1) stebėti esamą sertifikuotų ekologinės gamybos veiklos subjektų būklę Ukrainos šiaurės rytų regione, analizuojant esamą sertifikavimo duomenų bazę „Organic Standard“ ir vertinant sertifikuotų ekologinio žemės ūkio įmonių ir ūkių apklausos metu gautų duomenų rinkinio rezultatus;

2) parengti ekologiškai sertifikuotų ūkio subjektų elgsenos apibūdinimą, ypatingą dėmesį skiriant pasėlių įvairinimo lygio nustatymui, racionaliam ekosisteminių paslaugų naudojimui ir nustatytiems dirvožemio užteršimo ekocidu įrodymams, siekiant nustatyti pagrindinius veiksnius ir parametrus, galinčius turėti įtakos agrarinei biologinei įvairovei ir tvarių agroekosistemų formavimuisi;

3) parengti veiksmų planą „Ekologinis žingsnis įveikiant ekocidą“ („Organic step to overcome ecocide“);

4) kaupti, analizuoti ir pateikti gautus tyrimų rezultatus, maksimaliai įtraukiant suinteresuotus asmenis per informavimo ir komunikacinę veiklą bei švietimą.

 

Projekto pradžia: 2024 m. sausio 15 d.

Trukmė: 2024–2025 m. 

Projekto sutarties  Nr. S-LU-24-1

 

Kontaktai Lietuvoje:

Dr. Tomas Baležentis tomas.balezentis@ekvi.lt

Erika Ribašauskienė, erika.ribasauskiene@ekvi.lt