Ūkių ekonominį atsparumą lemiančių veiksnių tyrimas pagal Lietuvai būdingus Euro2040 ūkininkų profilius

2023-07-17
Ūkių ekonominį atsparumą lemiančių veiksnių tyrimas pagal Lietuvai būdingus Euro2040 ūkininkų profilius

Projektu siekiama nustatyti, kurie Lietuvai būdingi Euro2040 ūkininkų profiliai pasižymi didžiausiu bei mažiausiu ekonominiu atsparumu. Siekiant šio tikslo bus ne tik verifikuoti Lietuvai būdingi Euro2040 ūkininkų profiliai, bet ir sukurtas universalus ekonominio atsparumo matavimo ūkių lygmeniu indeksas, kurio sudarymui bus naudojami bent 3 iš SAW, TOPSIS, VIKOR, COPRAS ir EDAS daugiakriterinių tyrimų metodų. Psichografiniai latentiniai kintamieji, lėmę geriausius bei prasčiausius ekonominio atsparumo indekso rezultatus kiekvienam iš Lietuvai būdingų Euro2040 ūkininkų profilių bus nustatomi atlikus 2 reprezentatyvias anketines apklausas bei taikant struktūrinių lygčių modeliavimo – mažiausiųjų dalinių kvadratų metodą. Tyrimo rezultatai ne tik leis išskirti ir verifikuoti Lietuvai būdingus Euro2040 ūkininkų profilius, bet ir apskaičiuoti jų ekonominio atsparumo lygį bei įgalins nustatyti priežastis, lėmusias geriausią ir prasčiausią ekonominio atsparumo indekso dinamiką tarp Lietuvos ūkių, pagal atrinktus profilius. Gerosios praktikos sklaida bus skatinama per rekomendacijas tiek ūkininkų bendruomenei, tiek politikos formuotojams siūlant pagal poreikį koreguoti ES finansinės paramos (intervencinių priemonių) kryptį, mastą ar struktūrą. Didžiausias kliūtis ekonominio atsparumo didėjimui tarp Lietuvos ūkių bus siekiama įveikti ir konsultacijų ūkininkams turinio modifikacijomis.