Arūnas Kremensas

dr. Arūnas Kremensas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Projektinių veiklų grupė
Mokslinių interesų sritys: Medžiagų inžinerija, inovacijų vadyba, procesų vadyba