Jelena Stankevičienė

Jelena Stankevičienė
prof. Jelena Stankevičienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Tvarių maisto sistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Finansų inžinerija, žalieji finansai, žiedinė ekonomika, Fintech, vertės kūrimas, sprendimų priėmimas neapibrėžties sąlygomis, daugiakriteriai sprendimų priėmimo metodai, ekonominis modeliavimas, žinių ir technologijų perdavimas, aukštojo mokslo vadyba.