Fabio Gaetano Santeramo

dr. Fabio Gaetano Santeramo
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Išteklių ekonomikos skyrius
Mokslinių interesų sritys: Taikomoji mikroekonomika, rizikų ekonomika, maisto, apsirūpinimas maistu, prekybos politika