Lina Baranauskaitė

Lina baranauskaitė
Lina Baranauskaitė
Lina Baranauskaitė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Tvarių maisto sistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Tarptautinė prekyba, prekyba žemės ūkio produktais, rizikos valdymas, konkurencingumas, vartotojų elgsena, tarpsektorinis bendradarbiavimas.