Mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“

2019-03-25
Mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“
kuriame-lietuvos-ateiti.jpeg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Vilniaus universitetas

 

Mokslinė konferencija

Darnus vystymasis: teorija ir praktika

 

Struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveika žemės ūkyje

 

2019 m. balandžio 18–19 d.

Druskininkai

 

Mokslinė konferencija skirta ekonomikos ir vadybos moksliniams tyrimams tvarios žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse. Konferencijoje siekiama paskatinti diskusijas naujų teorinių prieigų ir empirinių modelių taikymui moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su Lietuvos ir kitų valstybių tvaria ekonomine plėtra.

 

           Mokslinių pranešimų tematika: 
 

žemės ūkio ekonomika;

  • tvari plėtra;
  • klimato kaitos švelninimas;
  • tvarumo vertinimas;
  • teoriniai ekonomikos ir vadybos inovatyvūs sprendimai;
  • gamybos ir paslaugų organizacijų darnaus vystymosi inovacijos;
  • studijų organizavimo inovatyvūs sprendimai;

organizacijų veiklos efektyvumo ir produktyvumo analizė.

 

Konferencijos mokslinis komitetas

Prof. Tomas Baležentis, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Dr. Irena Kriščiukaitienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Dr. Rasa Melnikienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Prof. Dalia Štreimikienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Prof. Remigijus Čiegis, Vilniaus universitetas

Prof. Asta Mikalauskienė, Vilniaus universitetas

Prof. Audrius Gargasas, Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Ilona Kiaušienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Prof. Julius Ramanauskas, Klaipėdos universitetas

Prof. Rimantas Stašys, Klaipėdos universitetas

 

Konferencijos organizacinis komitetas

Dr. Irena Kriščiukaitienė, dr. Aistė Galnaitytė, dr. Virginia Namiotko

 

Konferencijos vieta

2019-04-18 – posėdis Druskininkuose (viešbutis „Europa Royale“).

2019-04-19 – techninis vizitas.

 

Konferencijos medžiagos publikavimas

Mokslines idėjas autoriai gali pateikti tezių forma el. paštu irena.krisciukaitiene@laei.lt

 

Renginys finansuojamas Europos socialinio fondo  lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.