Mokslinė konferencija „Žemės ūkio tvarumo vertinimas“

2017-07-03
Mokslinė konferencija „Žemės ūkio tvarumo vertinimas“

Šių metų birželio 15–16 d. Raseinių r., Darbutų k., įvyko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojama mokslinė konferencija „Žemės ūkio tvarumo vertinimas“, subūrusi Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) mokslo darbuotojus, žemės ūkio specialistus ir ūkininkus. Konferencijos metu LAEI mokslininkai pristatė atliktų žemės ūkio tvarumo tyrimų rezultatus, konferencijos dalyvius supažindino su vertinimo įžvalgomis Europos Sąjungos šalių kontekste. Diskusijų metu ūkininkai išreiškė savo nuomonę ir praktinius pastebėjimus, susijusius su nagrinėjamomis temomis. Pranešimus konferencijai ruošė ir skaitė šie LAEI darbuotojai: dr. L. Novickytė, A. Galnaitytė, V. Namiotko, dr. I. Kriščiukaitienė, dr. T. Baležentis, dr. G. Kuliešis, L. Pareigienė, E. Ribašauskienė, D. Šumylė, A. Jedik, I. Lukošiutė, A. Stalgienė.

Konferencijos dalyviai, pasinaudodami mokslininkų perduotomis žiniomis, gauta informacine medžiaga, galės vertinti savo ūkių ekonominius rodiklius, siekti ilgalaikio veiklos tvarumo.

 

© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.

 

Išsamesnės informacijos teirautis:

Vyr. mokslo darbuotojas, vadovaujantis skyriui, dr. Tomas Baležentis, tel. (8 5) 262 2459, el. paštas: tomas.balezentis@laei.lt.