Antroji mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“

2021-06-28
Antroji mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“

2021 m. birželio 22-23 d. vyko antroji mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“. Konferenciją organizavo Lietuvos socialinių mokslų centro, Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto mokslininkai. Konferencijoje nagrinėta darnios plėtros problematika pirminiame, antriniame ir tretiniame ekonomikos sektoriuose. Pristatyta Lietuvos ir kitų valstybių patirtis įgyvendinant darnios plėtros tikslus.

 

Tai yra trečiasis projekto „Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0007) renginys. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo  lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.