Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje

2017-12-29
Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje
Projektas_Tomas.jpg


 

Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0007

 

Projekto tikslas ir rezultatai. Produktyvumo augimas užtikrina tvarų ekonominį augimą, tačiau yra svarbu suderinti produktyvumo augimo ir klimato kaitos švelninimo tikslų siekimą. Dėl to, norint pateikti tinkamas rekomendacijas įrodymais paremtai politikai, yra svarbu į produktyvumo matavimą ir matus įtraukti tvarumo koncepcijos principus. Be to, produktyvumo ir tvarumo augimo tikslai įtvirtinti ir kitose strategijose, pvz., Bendrojoje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) ir JT vystymosi darbotvarkėje po 2015 m. Tyrimo tikslas - sukurti kiekybinę sistemą Lietuvos ūkininkų ūkių (galimų) struktūrinių pokyčių poveikio produktyvumui (ir anglies emisijos produktyvumui) visapusiškai analizei, sujungiant veiklos analizės ir tvarios plėtros prieigas, taip skatinant LAEI tyrėjų tinklaveikos ir tyrimų kokybės didinimą. Atliekant aukšto tarptautinio lygio mokslinį tyrimą bus rengiamos mokslo publikacijos, dalyvaujama mokslo renginiuose, organizuojami mokslo renginiai.

 

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

 

Projekto trukmė 2017-2021 m.

 

Mokslinio tyrimo grupės vadovas dr. Tomas Baležentis

Mokslinio tyrimo grupė:

Prof.

Mette Asmild

Prof.

Jens Leth Hougaard

Dr.

Irena Kriščiukaitienė

Dr.

Rasa Melnikienė

Prof.

Dalia Štreimikienė

Dr.

Nelė Jurkėnaitė

Dr.

Vida Dabkienė

Dr.

Mindaugas Butkus

 

Justas Štreimikis

Projekto specialistė Agnė Žičkienė

 

Straipsniai

 • Dabkiene, V., Balezentis, T., Streimikiene, D. 2021. Development of agri-environmental footprint indicator using the FADN data: Tracking development of sustainable agricultural development in Eastern Europe.Sustainable Production and Consumption, 27, 2121-2133. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.05.017
 • Jurkėnaitė, N., Baležentis, T., & Štreimikienė, D. 2021. The sustainability prism of structural changes in the European Union agricultural system: The nexus between production, employment and energy emissions. Business Strategy and the Environment, 1-14. https://doi.org/10.1002/bse.2879
 • Su, W.; Chen, S.; Baležentis, T.; Chen, J. 2020. Economy-water nexus in agricultural sector: decomposing dynamics in water footprint by the LMDI. Technological and Economic Development of Economy, Vol. 26, No.1, 240-257; ISSN:2029-4913/ eISSN:2029-4921; https://doi.org/10.3846/tede.2020.11908;
 • Baležentis, T.; Blancard, S.; Shen, Z.Y.; Štreimikienė, D. 2020. Analysis of Environmental Total Factor Productivity Evolution in European Agricultural Sector, Decision Sciences 52: 483-511. https://doi.org/10.1111/deci.12421
 • Jurkėnaitė, N.; Baležentis, T. 2020. The ‘pure’ and structural contributions to the average farm size growth in the EU: The index decomposition approach, Ecological Indicators 117: 106614. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106614
 • Balezentis, T.; Sun, K. 2020. Measurement of Technical Inefficiency and Total Factor Productivity Growth: A Semiparametric Stochastic Input Distance Frontier Approach and the Case of Lithuanian Dairy Farms, European Journal of Operational Research, 285: 1174-1188. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.02.032
 • Dabkiene,V.;Balezentis, T.; Streimikiene, D. 2020. Calculation of the carbon footprint for family farms using the Farm Accountancy Data Network: A case from Lithuania, Journal of Cleaner Production 262: 121509. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121509
 • Baležentis, T.; Galnaitytė, A.; Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, V.; Novickytė, L.; Streimikiene, D.; Melnikiene, R. 2019. Decomposing Dynamics in the Farm Profitability: An Application of Index Decomposition Analysis to Lithuanian FADN Sample. Sustainability 11(10), 2861. https://doi.org/10.3390/su11102861
 • Yan, Q.Y.; Zhao, F.; Wang, X.; Yang, G.L.; Baležentis, T.; Streimikiene, D. 2019. The network data envelopment analysis models for non-homogenous decision making units based on the sun network structure. Central European Journal of Operations Research 27(4), 1221-1244. https://doi.org/10.1007/s10100-018-0560-9
 • Yan, Q.; Wang, X.; Baležentis, T.; Streimikiene, D. 2018. Energy-economy-environmental (3E) performance of Chinese regions based on the data envelopment analysis model with mixed assumptions on disposability, Energy & Environment 29(5): 664-684. https://doi.org/10.1177/0958305X18757057
 • Baležentienė, L.; Mikša, O.; Baležentis, T.; Streimikiene, D. 2019. Seasonal Net Carbon Exchange in Rotation Crops in the Temperate Climate of Central Lithuania. Sustainability 11, 1966. https://doi.org/10.3390/su11071966
 • Bathaei, A.; Mardani, A.; Baležentis, T.; Awang, S. R.; Streimikiene, D.; Fei, G. C.; Zakuan, N. 2019. Application of Fuzzy Analytical Network Process (ANP) and VIKOR for the Assessment of Green Agility Critical Success Factors in Dairy Companies. Symmetry 11(2), 250. https://doi.org/10.3390/sym11020250

 

Monografija

Baležentis, T., Štreimikienė, D., Jurkėnaitė, N., Dabkienė, V. (2021). Structural Change, Productivity, and Climate Nexus in Agriculture: An Eastern European Perspective. Springer, Cham.ISBN 978-3-030-76802-7. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76802-7.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 1. DEA40, 2018 04 16-18, Aston University, Dynamic Efficiency under Investment Spikes in Lithuanian Cereal and Dairy Farms
 2. APPC2018 (Asia-Pacific Productivity Conference), Seoul National University, Seoul, 2018 07 04-06, Estimating tradeoff between economic growth and environmental impact: an application on European agricultural sector
 3. Industrial versus small farms - competitors or partners, December 10-12, 2018, Jachranka, Poland, Decomposing Dynamics in the Farm Profitability: An Application to Lithuanian FADN Sample
 4. Research for Rural Development 2019, Latvia, 2019 05 16, Lithuanian Family Farm Economic Sustainability: Does the Indicator Matter?
 5. EWEPA 2019. 10 - 13 June 2019, London, UK. Estimation of technical inefficiency and TFP growth via an input distance frontier with application to Lithuanian dairy farms
 6. The 30th European Conference on Operational Research EURO, 23rd - 26th June 2019, in UCD, Dublin. Structural change and aggregate efficiency in Lithuanian dairy farms: An application of the Olley-Pakes decomposition
 7. 3rd INFER Symposium on Agri-Tech Economics for Sustainable Futures. Towards better understanding of structural changes in EU agriculture: the index decomposition approach
 8. III International Science Conference SER 2020, September 17-19, 2020. Agri-environmental Footprint Index of Family Farms Using FADN Data: Methodology and Application
 9. 16th SDEWES conference, 10-15 October, 2021, Dubrovnik, Comparative analysis of energy efficiency in Lithuanian farms
 10. 16th SDEWES conference, 10-15 October, 2021, Dubrovnik, Structural Changes in the EU Agricultural System: The Sustainability Prism and Energy-induced Effects
 11. 16th SDEWES conference, 10-15 October, 2021, Dubrovnik, Shadow Pricing of Energy-related Carbon Emission in Agriculture: An Adaptive Approach
 12. 16th SDEWES conference, 10-15 October, 2021, Dubrovnik, What are the achievements of the European Union Member States towards Energy-Sustainable Agriculture: A Contribution to the Structural Efficiency Approach

 

Mokslo renginiai

 1. Mokslinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“
 2. Mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“
 3. Antroji mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“

 

Kontaktai

Išteklių ekonomikos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Tomas Baležentis, (8 5) 262 2459, tomas.balezentis@laei.lt

Išorinės nuorodos
Projekto publikacijos