Mokslinė konferencija „Šalies ūkių konkurencingumo vertinimo mokslinės įžvalgos“

2015-09-17
Mokslinė konferencija „Šalies ūkių konkurencingumo vertinimo mokslinės įžvalgos“

Šių metų birželio 26 d. Raseinių r., Darbutų k., įvyko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojama mokslinė konferencija „Šalies ūkių konkurencingumo vertinimo mokslinės įžvalgos“, subūrusi Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) mokslo darbuotojus, žemės ūkio specialistus ir ūkininkus. Konferencijos metu LAEI mokslininkai pristatė atliktų šalies ūkių konkurencingumo tyrimų rezultatus, konferencijos dalyvius supažindino su skirtingo ūkininkavimo būdus naudojančių ūkių konkurencingumo vertinimo įžvalgomis ES šalių kontekste. Diskusijų metu ūkininkai išreiškė savo nuomonę ir praktinius pastebėjimus, susijusius su nagrinėjamomis temomis. Konferencijoje pranešimus skaitė šie LAEI darbuotojai: dr. I. Kriščiukaitienė, dr. T. Baležentis, dr. G. Kuliešis, A. Galnaitytė, A. Jedik, D. Juškevičienė, A. Lakis, V. Namiotko, I. Skrebutėnienė, A. Stalgienė, V. Malūnavičienė.

 

Konferencijos dalyviai, pasinaudodami mokslininkų perduotomis žiniomis, gauta informacine medžiaga, galės nustatyti ir prognozuoti savo ūkių ekonominius rodiklius, siekti ilgalaikio veiklos stabilumo.

 

© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.

 

Išsamesnės informacijos teirautis:

Vyr. mokslo darbuotoja, vadovaujanti skyriui, dr. Irena Kriščiukaitienė, tel. (8~5) 262 2459.

Galerija