Tarptautinė mokslinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai 2018“

2018-06-19
Tarptautinė mokslinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai 2018“
kuriame-lietuvos-ateiti.jpeg

LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

 

KVIETIMAS

 

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

EKONOMIKOS IR VADYBOS MOKSLO BEI STUDIJŲ INOVATYVŪS SPRENDIMAI

 

2018 m. birželio 21–22 d.

Kaunas–Vilnius–Klaipėda

 

Mokslinė-praktinė konferencija skirta ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų teorinėms ir praktinėms naujovėms aptarti bei inovatyvių sprendimų taikymo organizacijų veikloje galimybėms atskleisti.

 

Mokslinių pranešimų tematika:

  • teoriniai ekonomikos ir vadybos inovatyvūs sprendimai;
  • gamybos ir paslaugų organizacijų darnaus vystymosi inovacijos;
  • studijų organizavimo inovatyvūs sprendimai;
  • organizacijų veiklos efektyvumo ir produktyvumo analizė.

 

Konferencijos mokslinis komitetas

prof. dr. M. Asmild (CU, Danija), prof. dr. A. Baležentis (MRU, Lietuva), dr. T. Baležentis (LAEI, Lietuva), prof. dr. A. Gargasas (ASU), prof. dr. J. L. Hougaard (CU, Danija), dr. I. Kriščiukaitienė (LAEI, Lietuva), prof. habil. dr. N. Kuznecova (СПбГУ, Sankt-Peterburg RF), dr. R. Melnikienė (LAEI, Lietuva), doc. dr. V. Kafidov (Kaliningrad, RF), prof. habil. dr. J. Ramanauskas (KU, Lietuva), prof. dr. R. Stašys (KU, Lietuva), prof. habil. dr. B. Rivža (LUT, Latvija), prof. dr. D. Štreimikienė (LAEI), prof. dr. A. Miceikienė (ASU, Lietuva), prof. dr. E. Župerkienė (KU, Lietuva), prof. habil. dr. V. Zinovchuk (Ukraina), dr. J. Žukovskis (ASU, Lietuva), prof. dr. V. Draškovič (JU, Juodkalnija), dr. M. Draškovič (JU, Juodkalnija), dr. T. X. Li (NAU, Kinija). 

 

Partneriai: Baltarusijos valstybinis universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Latvijos žemės ūkio universitetas, Sankt Peterburgo valstybinis serviso ir ekonomikos universitetas, Žytomiro valstybinis agroekologinis universitetas.

 

Konferencijos vieta

2018-06-21 – Plenarinis posėdis ir darbas sekcijose.

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018-06-22 – Darbas sekcijose ir praktinė-pažintinė ekskursija.

Kaimo turizmo sodyba „Kintai“, Šilutės r.

 

Konferencijos organizacinis komitetas

A. Galnaitytė, V. Namiotko, V. Pilipavičius, A. Gargasas, I. Mūgienė, V. Tamulienė, V. J. Žilinskas, A. Giedraitis

 

Konferencijos medžiagos publikavimas

Mokslines idėjas autoriai gali pateikti tezių, plakato arba straipsnio forma.

Tezės ir plakatas gali būti pateikti lietuvių, anglų arba rusų kalba, jų apimtis iki 1 psl. (tezių ir plakato pavyzdžiai pridedami).

Reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuojami moksliniame žurnale „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development“ (referuojamas Web of Science Emerging Citation index, EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS ir AcademicKeys.com duomenų bazėse).
 

Renginys finansuojamas Europos socialinio fondo  lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.