Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinės inovacijos skatinant žemės ūkio gamintojų organizacijų ir kooperacijos plėtrą“

2016-06-22
Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinės inovacijos skatinant žemės ūkio gamintojų organizacijų ir kooperacijos plėtrą“

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Aleksandro Stulginskio universitetas ir Klaipėdos universitetas organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją, kuri įvyko 2016 m. birželio 16–17 d. Aleksandro Stulginskio universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete. Konferencija buvo skirta paskatinti Lietuvos gamintojus vienytis į gamintojų organizacijas, kooperatyvus, dalyvauti kuriant inovatyvius verslus.

Konferencijos metu buvo pristatytos naujausios mokslinės idėjos, įžvalgos ir numatomos priemonės, skirtos skatinti žemės ūkio gamintojų organizacijų (kooperatyvų ir kitų formų) kūrimąsi ir plėtrą bei inovatyvaus socialinių įmonių valdymą, gamybinę ekonomiką ir tvarią plėtrą. Buvo skaitomi užsienio ir Lietuvos mokslininkų bei praktikų pranešimai apie žemės ūkio gamintojų organizacijų veiklos patirtį, tokių veiklos formų privalumus ir naudą.

 

Dalyviai:

 

1)      Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas (Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva);

2)      Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (Lietuva);

3)      Klaipėdos universitetas (Lietuva);

4)      Vengrijos mokslo akademijos ekonomikos institutas (Vengrija)

5)      Žemės ūkio universitetas Krokuvoje (Lenkija);

6)      Jagielonijos universitetas (Lenkija);

7)      Gyvybės mokslų universitetas Siedlce (Lenkija);

8)      Częstochovos universitetas (Lenkija);

9)      Baltarusijos valstybinis universitetas (Baltarusija).

 

Organizacinis komitetas:

 

1)     Doc. dr. Jan Žukovskis (Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, Aleksandro Stulginskio universitetas);

2)     Prof. dr. A. Gargasas (Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, Aleksandro Stulginskio universitetas);

3)     Dr. Irena Kriščiukaitienė (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas);

4)     Dr. Rasa Melnikienė (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas).

 

Darbas vyko trijose sekcijose:

 

1 sekcija. „Gamintojų organizacijų ir kooperacijos plėtros skatinimas“ (vadovas doc. dr. J. Žukovskis)

2 sekcija. „Inovatyvūs sprendimai socialinių įmonių plėtrai“ (vadovas prof. dr. A. Gargasas)

3 sekcija. „Gamybinė ekonomika ir tvari plėtra“ (vadovė dr. I. Kriščiukaitienė)

 

© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.

Išsamesnės informacijos teirautis:

Vyr. mokslo darbuotoja, vadovaujanti skyriui, dr. Irena Kriščiukaitienė, tel. (8~5) 262 2459.