Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonių modeliavimas (ekspertinės konsultacijos)

2022-12-15
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonių modeliavimas (ekspertinės konsultacijos)

Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas kartu su partneriu VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ 2021 m. lapkričio – 2024 m. kovo mėn. laikotarpiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai teikia ekspertų konsultacijas, reikalingas pagrindiniam dokumentui, reglamentuojančiam Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros kryptis - Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiam planui, parengti. 

 

Įgyvendinant projektą, Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslininkai identifikavo intervencijos poreikius, konsultavo dėl investicinių ir kompensacinių paramos priemonių parinkimo ir geresnio taikymo, numatė metodus, kaip įvertinti skirtingų paramos priemonių vieneto sumas, lėšų paskirstymo tarp priemonių principus ir kt. Konsultacijų metu buvo bendradarbiaujama su visomis plano rengimo suinteresuotomis šalimis, politikos kūrėjais, mokslininkais ir ūkininkais, tai leido dalytis žiniomis ir kurti naudingas įžvalgas, leidžiančias gerokai patobulinti galutinį strateginio plano projektą, kad jis atitiktų ūkininkų ir visuomenės lūkesčius.

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslininkai parengė kelias dešimtis intervencinių priemonių projektų: klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingų ekologinių sistemų, ekologinio ūkininkavimo, susietosios paramos išmokų, kompensacinių išmokų už neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijų taikymą, įskaitant teritorinės apimties, tinkamumo finansuoti sąlygų, rezultatų rodiklių ir finansinių planų pagrindimus, pateikė planuojamų paramos vienetų dydžius ir galimų nukrypimų įvertinimus.

 

Projektas vykdomas pagal 2021 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ bei Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto pasirašytą sutartį Nr. 8P-21-160 dėl Ekspertų konsultacijų dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano paslaugų teikimo.