Projektas - Efektyvus ūkio valdymas

2019-03-29
Projektas - Efektyvus ūkio valdymas
efektyvus-ukio-valdymas.jpeg

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ š. m. kovo mėn. 12 d. pradedamas vykdyti projektas „Efektyvus ūkio valdymas“. Iš mokslininkų pusės projektą vykdys LAEI, iš konsultantų pusės UAB „ART21” ir iš žemdirbių  pusės – 3 ŽŪB ir 5 ūkininkai. Projekto trukmė – vieneri metai.

 

Projekto tikslas – apjungus mokslo institucijų, konsultantų ir ūkininkų žinias, skatinti pažangių technologijų ir inovacijų diegimą, didinant augalininkystės efektyvumą, kurti ir diegti tvaraus ūkininkavimo modelius, užtikrinant subalansuotą žemės ūkio vystymąsi ir mažinti neigiamą ūkininkavimo poveikį aplinkai bei spręsti dirvožemio erozijos problemas.

 

Projektu siekiama sukurti inovatyvią metodiką, kurios dėka bus galima įvertinti ūkio veiklą ir parinkti efektyvų tvaraus ūkininkavimo modelį, atsižvelgiant į dirvožemį, aplinkos sąlygas, ūkio dydį, žemės ūkio šaką ir optimalų technikos naudojimą. Tvaraus ūkininkavimo modelio įgyvendinimas ūkyje sudarys prielaidas ūkinės veiklos efektyvumo ir pajamų didėjimui, produkcijos kokybės gerėjimui ir sumažins neigiamą ūkininkavimo įtaką aplinkai.

 

Detalesnės informacijos teirautis projekto vadovo Artūro Lakio

Išorinės nuorodos