Trumpųjų maisto grandinių, panaudojant vietoje užaugintą produkciją viešajame sektoriuje, sistemos sukūrimas ir įdiegimas

2022-09-30
Trumpųjų maisto grandinių, panaudojant vietoje užaugintą produkciją viešajame sektoriuje, sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai kartu su Socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutu bei šešiais ūkininkais vykdo Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės projektą „Trumpųjų maisto grandinių, panaudojant vietoje užaugintą produkciją viešajame sektoriuje, sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Šis projektas siekia prisidėti prie strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų įgyvendinimo, Rokiškio savivaldybės pavyzdžiu sukuriant organizacinį modelį, kuris leistų tam tikros vietovės ūkininkams jungtis dalyvavimui viešųjų pirkimų konkursuose.

 

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir įdiegti sistemą, kurios pagalba žemės ūkio subjektai galėtų be tarpininkų tiekti viešojo sektoriaus įstaigoms (mokykloms, darželiams, slaugos įstaigoms ir pan.) vietoje pagamintą produkciją. Sukurta sistema leistų sumažinti administracinę naštą tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek žemės ūkio subjektams, dalyvaujantiems viešajame pirkime, užtikrintų teisingas pajamas žemės ūkio produkcijos gamintojams, taip pat, kadangi produkcijos tiekimas vyktų koordinuotai, sumažintų logistikos kaštus bei neigiamą transporto įtaką klimato kaitai.

 

Projektas vykdomas 2022–2024

 

Projektui vadovauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai.

Projekto partneriai: Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas, šeši Rokiškio savivaldybės ūkininkai.

Projekto įgyvendinimo grupė Ekonomikos ir kaimo vystymo institute: dr. N. Jurkėnaitė, dr. R. Melnikienė.

Išsamesnės informacijos teirautis: dr. N. Jurkėnaitė, tel. (8 5)262 7307, el. p.: nele.jurkenaite@ekvi.lt

Galerija