Žalioji transformacija! Politikos priemonės regionų sumaniai specializacijai Baltijos jūros regione

2021-03-19
Žalioji transformacija! Politikos priemonės regionų sumaniai specializacijai Baltijos jūros regione
greta-logo.png

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda įgyvendinti tarptautinį inovacijų perdavimui skirtą projektą GRETA – „Žalioji transformacija! Politikos priemonės regionų sumaniai specializacijai Baltijos jūros regione“ (angl. „Green Transformation! A policy tool for Regional Smart Specialisation in Baltic Sea Region“) pagal INTERREG Baltijos jūros regiono 2014–2020 m. programą.
 

Projekto veiklos apims Šiaurės Europos šalis – projektą įgyvendins partneriai iš keturių valstybių – Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Švedijos. GRETA projektas yra INTERREG programos projekto  „Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų” (angl. LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation) tęsinys. GRETA projektas remiasi  „Žaliojo kurso“ iniciatyva skatinti ekologišką augimą, pagrįstą pažangiomis specializacijos platformomis, derinant aplinkosaugos politiką ir regioninės plėtros strategijas.

 

Projekte analizuojama ne tik valstybių partnerių transformacija į žaliąją ekonomiką, bet ir į inovacijų procesą įtraukiamas penktasis elementas – aplinkosauga. GRETA projekto tikslas yra išanalizuoti ir atsižvelgti į projekto partnerių šalių inovacijų modelius ir pasiektus rezultatus aplinkosaugos požiūriu bei pateikti politikos rekomendacijas ES, nacionalinės bei regioninės politikos įgyvendintojams.

 

Projekto trukmė – 2021 metai.

 

GRETA projekto komanda Lietuvoje: dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, dr. Rita Vilkė ir dr. Vitalija Simonaitytė

Lietuvos socialinių tyrimo centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas

 

© Nuoroda į šaltinį būtina

Išorinės nuorodos